22 maart 2021

Met vlag en wimpel door de Onderwijsinspectie

Het voelde een beetje zoals op de middelbare school. Dat je zenuwachtig was om een onvoldoende voor een belangrijke toets te krijgen, ook al had je goed geleerd.

De opluchting die je dan achteraf voelde als je een mooie 8 bleek te hebben gehaald! Dat gevoel had ik weer toen ik het rapport van de Onderwijsinspectie over Dunamare afwachtte. Ik wéét dat de Dunamare-scholen het hartstikke goed doen. Ik wéét dat we vanuit het bestuur goede ondersteuning geven en dat we met de intensieve samenwerking binnen onze onderwijsgroep echt een meerwaarde bieden. Maar toch, zou de Inspectie dat net zo zien?

Fysiek bezoek

Het onderzoek is prima verlopen. De inspecteurs waren heel deskundig, we hadden een open en plezierig overleg met ruimte voor humor. De kritiekpunten die ze hadden, werden opbouwend gebracht. Bovenal was ik blij dat ze ook een fysiek bezoek brachten aan de meeste van de zeven deelnemende scholen. Zo maakten ze de scholen volop in bedrijf mee – dit was vóór de tweede lockdown – en konden ze ook met leerlingen praten. Een beetje spannend wel was het bezoek aan het Spaarne College. Kersvers in augustus gestart als nieuwe school, vond het team van het Spaarne zelf dat nog niet alles vlekkeloos liep. Maar de inspecteurs waren vol lof over de school. Ze gaven zelfs de beoordeling ‘Goed’ voor de extra ondersteuning die het Spaarne College aan haar leerlingen biedt. Daar mag het team met recht heel erg trots op zijn! Heel fijn ook dat het Coornhert Lyceum prima door de inspectie kwam. Voor het onderwijs zijn ze met ‘Voldoende’ beoordeeld, wat betekent dat ze het prima doen. Ze volgen hun leerlingen intensief en bieden een goede aansluitende onderwijsloopbaan. Het laatste jaar is er landelijk bij veel scholen discussie over de examinering geweest, nu is dat ook bij het Coornhert op orde.


Bevestiging

Dunamare als geheel is met vlag en wimpel door de inspectie gekomen. We ontvingen onder meer lof voor het sterke HR-beleid met veel aandacht voor vitaliteit en scholing, de kennisuitwisseling tussen scholen onderling en de aandacht die we geven aan kansengelijkheid voor alle leerlingen. Daar was ik niet door verrast, het bevestigt voor mij de meerwaarde van Dunamare. Onze onderwijsgroep heeft een stevig team met mensen die weten hoe je het onderwijs kunt verbeteren, met een staf die daarbij ontzettend goed ondersteunt.


Zorg en aandacht

Het rapport geeft me ook veel nieuwe energie om onze lijn door te ontwikkelen. Want je bent natuurlijk nooit klaar. Zo streven we naar nóg meer onderlinge samenwerking en zijn we onze arbeidsvoorwaarden verder aan het moderniseren. Ook de coronacrisis stelt ons voor veel nieuwe uitdagingen. We peilden afgelopen jaar onder alle medewerkers hoe ze in hun vel zitten. Verschillende collega’s bleken aardig op hun tandvlees te lopen, door het voortdurende geschakel tussen online en fysiek lesgeven. Daarover gaan we open en eerlijk met elkaar in gesprek. We proberen ieders vitaliteit te versterken en aandacht te geven aan elkaar. Want goede zorg en aandacht voor elkaar is een voorwaarde voor goed onderwijs aan onze leerlingen. Zo lang we dat blijven doen, kunnen we met een gerust hart de volgende inspectie afwachten.