18 maart 2024

“Met onze expertise willen we de scholen zo veel mogelijk ontzorgen”

Goed onderwijs kost geld. Door een nauwe samenwerking tussen de scholen en de afdeling Control zorgt Dunamare ervoor dat elke euro zo efficiënt mogelijk wordt besteed. Ingmar Stor, Financieel Controller bij Dunamare onderwijs, geeft een inkijkje.

Op het Bestuurs- en Servicebureau van Dunamare vindt op dit moment de jaarlijkse controle van het jaarverslag plaats. Een drukke periode voor de afdeling Control. Ingmar: “Het jaarverslag bestaat uit een tekstuele verantwoording van alle afdelingen op het bestuursbureau en de scholen en bevat daarnaast de jaarrekening. Tijdens de controle kijken externe accountants of alles klopt: zijn de teksten verenigbaar met de cijfers? En sluit het geheel aan bij de lange termijnplannen die zijn gesteld? Bij vragen moet ik alles toe kunnen lichten: van facturen tot berekeningen. Tot nu toe verloopt alles soepel.”

Kwalitatief onderwijs

Gedurende het schooljaar ondersteunt de afdeling Control de 24 Dunamare-scholen op alle gebieden die met financiën te maken hebben. Ingmar: “Denk aan de begrotingen, waarvoor we de kaders geven, maar ook aan het monitoren van de cijfers en het beantwoorden van financiële vragen. Met onze expertise proberen we de scholen zoveel mogelijk te ontzorgen.” Op basis van de jaarbegroting stellen de scholen zelf jaarplannen op die vervolgens worden besproken met het bestuur, vertelt Ingmar. “Samen wordt er gekeken of er extra budget nodig is of wat een nuttige besteding kan zijn van geld dat overblijft. Hierbij is het uitgangspunt altijd dat er zoveel mogelijk geld naar de leerlingen gaat. Als onderwijsgroep doen we graag net dat beetje meer voor kwalitatief onderwijs.”

Meer verbinding

Zo’n vier keer per jaar komen de directeuren van de scholen naar het bestuursbureau voor een voortgangsgesprek. Hierbij zijn niet alleen het bestuur en de afdeling Control betrokken, maar ook de afdelingen HR, Onderwijs en Kwaliteit en de afdeling Facilities. Ingmar: “Met elkaar kijken we in hoeverre de geplande activiteiten zijn uitgevoerd en de gestelde doelen zijn behaald. Op basis van deze uitkomsten kan er worden bijgestuurd.” De controllers zijn daarnaast regelmatig op de scholen te vinden. “Om de sfeer te proeven, maar bijvoorbeeld ook om te zien hoe dat nieuwe lokaal – waar extra geld voor nodig was – geworden is. Tijdens zo’n bezoek spreek je allerlei collega’s, wat zorgt voor nog meer verbinding.” Het meedenken met de scholen geeft Ingmar veel energie. “Binnen de kaders zoveel mogelijk voor elkaar zien te krijgen, is een mooie uitdaging. Maar ook het cijfermatige deel vind ik interessant: ervoor zorgen dat het financieel allemaal klopt en het geld optimaal is besteed!”