24 januari 2023

“Leren met en van elkaar is essentieel voor goed onderwijs”

De internationale dag van het onderwijs. Bij uitstek een dag om even stil te staan bij de passie die ons verbindt. Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe strategische koers voor Dunamare onderwijs. Wat houdt dat in? Bestuursleden April van Loenen en Henk Post praten ons bij.

Om tot een nieuwe strategische koers te komen, zijn Henk en April in afgelopen jaar gesprek gegaan met de directieteams, collega’s op scholen en externe relaties. April: “Met elkaar hebben we de richting bepaald en samen iets heel moois gecreëerd voor de komende jaren.” Henk vult aan: “We vinden het belangrijk om van de collega’s uit het werkveld te horen waar zij ruimte voor aanvullingen zien; zíj werken immers elke dag met de leerlingen en weten wat er speelt binnen een school. Met onze nieuwe strategische koers laten we zien dat we niet alleen waarde hechten aan basisvaardigheden als rekenen en taal, maar ook hoog inzetten op samen leren en persoonlijke ontwikkeling.”

Ontmoeten

Een goed voorbeeld hiervan is het stimuleren van activiteiten die de leerlingen energie geven én samen leren. April: “Niet alleen door leerlingen binnen een school aan elkaar te koppelen, maar ook door samenwerkingen tussen scholen. Op twaalfjarige leeftijd kom je als leerling in je eigen ‘bubbel’. Met de nieuwe strategie ondersteunen we dat die verschillende bubbels elkaar ontmoeten. Vwo-klassen die iets met hun handen gaan doen op een praktijkschool, en vice versa.”

Frisse blik

“Daarnaast is het van belang dat de collega’s elkaar treffen”, vervolgt Henk. “Leren met en van elkaar is essentieel voor goed onderwijs. Daarom is het zo goed dat er verschillende leernetwerken vanuit de Dunamare Academie zijn opgezet, waarin medewerkers ideeën en ervaringen kunnen uitwisselen. Het zorgt voor een frisse blik.” April sluit zich daarbij aan. “Zeker. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we de ontmoeting tussen de verschillende Dunamare-scholen actief blijven stimuleren. Maar ook dat wij de dialoog blijven voeren met de medewerkers. Door de schaal van onze onderwijsgroep is dit ook mogelijk: we zijn niet te groot en niet te klein. Hierdoor kunnen we echt het verschil maken; onze nieuwe slogan is niet voor niets ‘Dunamare doet meer’.”