4 april 2024

“Leeskilometers maken, daar gaat het om!”

Hoe zorg je ervoor dat ‘taal’ binnen de hele school leeft? Als taalcoördinator volgt Lamyae Bounnaanaa alle taalontwikkelingen op de voet en zet ze de lijnen uit voor het taalbeleid op het Hoofdvaart College. Lamyae: “Het hele team zet zich in om de leesvaardigheid en woordenschat van onze leerlingen te vergroten. Daar word ik heel enthousiast van!”

“Alles om ons heen is verbonden met taal. Het is daarom belangrijk om ‘taalvaardigheid’ hoog op de agenda te zetten. Ons taalbeleid is een levend document dat we jaarlijks bespreken en evalueren. Waar staan we? Wat hebben we afgelopen jaar gerealiseerd? En wat zijn de doelen voor dit jaar? Hierbij zijn álle vakgroepcoördinatoren betrokken, want dit is iets waarmee je allemaal aan de slag moet. Door er samen aan te werken hopen we de woordenschat en leesvaardigheid van onze leerlingen te vergroten en onze examenresultaten te verbeteren. Want ook daarbij is taal essentieel. Als je de vraag niet begrijpt, sta je 1-0 achter.”

Leeskilometers

“De ouders van onze leerlingen betrekken we zoveel mogelijk bij ons beleid. Zo stimuleren we ze om thuis voldoende leesvoer aan te bieden. Om dit voor elkaar te krijgen, geven we elke leerling een lidmaatschap op de bibliotheek. Want, als je wilt dat ze lezen, moet het materiaal voor het grijpen zijn. Ook op school liggen er in alle lokalen boeken en tijdschriften. Deze kunnen de docenten gebruiken voor het vaste leesmoment, dat bij elk vak minimaal één keer per week plaatsvindt. Ze kunnen ook kiezen voor vakgerelateerde teksten. Zolang er maar leeskilometers worden gemaakt!”

Vakoverstijgend

“Naast leesmomenten in de klas organiseren we allerlei activiteiten. Zo zijn we dit schooljaar gestart met de leesestafette. Iedere klas heeft een leesboek waaruit elke les een stukje wordt voorgelezen door de betreffende docent. Een belangrijk onderdeel is samen terugblikken: wat hebben we gelezen en zijn alle woorden duidelijk? Een ander voorbeeld zijn onze boekbesprekingen. Leerlingen kiezen een boek, maken bij Natuur & Techniek een boekenkist en beschilderen deze bij Kunst & Cultuur. Vervolgens presenteren ze bij Nederlands hun boek aan de hand van de voorwerpen die ze in de boekenkist hebben gedaan, passend bij het verhaal. Deze vakoverstijgende aanpak werkt heel goed.”

Voorleeskampioen

“Voor tweedeklassers hebben we het initiatief ‘Boekenvrienden’. Hierbij krijgen ze een voorleesworkshop en brengen ze vervolgens het geleerde in praktijk door kleuters van basisscholen in de omgeving voor te lezen. Goed voor de woordenschat van onze leerlingen én voor die van de kleuters. Bovendien zorgt het voor een succeservaring; onze leerlingen ondervinden hoe leuk lezen kan zijn, want met die hummeltjes vinden ze het geweldig. Wat ook jaarlijks terugkomt is Read2Me: een landelijke voorleeswedstrijd voor brugklassers. Leerling Ouaiam werd dit jaar uitgeroepen tot ‘voorleeskampioen’ van het Hoofdvaart College en nam deel aan de regionale finale. De hele klas leeft op zulke momenten mee; dat is ontzettend leuk om te zien.”

Leescultuur

“Over het algemeen reageren de leerlingen positief op de activiteiten, maar je moet ze wel blijven enthousiasmeren. Dit kan alleen door taal en lezen continu onder de aandacht brengen en in alle vakken te verweven. Toen ik de cursus voor taalcoördinator volgde, merkte ik dat het Hoofdvaart College al heel ver is. Niet voor niets is onze slogan ‘Meer taal is beter in taal’. Met het hele team creëren we een leescultuur onder onze leerlingen en docenten. Daar ben ik ontzettend trots op!”