26 mei 2023

Leerlingen van De Linie openen eigen kunstexpositie

Deze week is in cultuurgebouw Galerie C in Hoofddorp op feestelijke wijze de expositie ‘cultuur’ geopend. In de tentoonstelling laten leerlingen van praktijkschool De Linie werk zien over de verschillende kanten van dit thema, gemaakt vanuit hun persoonlijke achtergrond.

Eric van de Reep, directeur van De Linie: “Elk jaar werken we als school toe naar een expositie. Dit jaar hebben we gekozen voor het thema ‘cultuur’. Cultuur is alles wat we doen en maken, wat we denken, wat we geloven, wat we vieren, wat we eten en wat we belangrijk vinden. Als je over je eigen cultuur praat, nadenkt of er iets van maakt, leer je meer over jezelf. Kijken naar elkaars cultuur leert je meer over de ander en hierdoor ontstaat er meer inzicht en waardering. Op De Linie zijn veel verschillende culturen te vinden. Daarom is het ook zo belangrijk om hier met elkaar over te praten, ideeën uit te wisselen en samen aan dit thema te werken.”

Vakoverstijgend

De leerlingen hebben bij de vakken Nederlands, textiel, techniek en beeldende vorming gewerkt aan de tentoonstelling. Van de Reep: “Aan de hand van eigengemaakte collages en haiku’s zijn de leerlingen het thema verder gaan uitwerken. De uitvoeringen zijn gemaakt van onder andere vilt, hout, klei, soldeersels en papier-maché. Ik kon zien dat alle liefde en creativiteit die door de leerlingen erin is gestopt de bezoekers wist te raken. Het was een enorm inspirerende ochtend!”