28 februari 2022

Henk Post ziet de zon weer schijnen

We houden bij Dunamare regelmatig de vinger aan de pols bij onze medewerkers. We laten onder meer elke twee jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren. Zo weten we wat goed gaat en waar we zo nodig moeten bijsturen. Het meest recente onderzoek was in november 2021, na bijna 2 jaar coronapandemie. Dat vond ik een spannend onderzoek. Want hoe zou de vlag erbij hangen, na zo’n lange periode van leven onder stress en met een hoge werkdruk? Zit iedereen nog een beetje comfortabel in zijn/haar/hun vel?

Ik was blij verrast dat onze medewerkers hun tevredenheid aangaven met een dikke 8. Een hartstikke mooi cijfer, waar we heel trots op zijn. Een heel representatief cijfer ook, want maar liefst 75 procent van de medewerkers heeft meegedaan aan het onderzoek.

Betrokken bij de school

Wat ik zo bijzonder vind aan dit cijfer, is dat onze mensen een zware tijd achter de rug hebben, met een ontzettend hoge werkdruk. En tóch weten ze nog steeds te genieten van hun werk. Ze gaven in het onderzoek aan trots te zijn op hun school, op hun leerlingen en op de manier waarop ze met de pandemie zijn omgegaan. Ze voelen een sterke binding met hun eigen school, leerlingen en collega’s en hebben nog steeds een grote drive om voor goed onderwijs te gaan. Wat een mooi bewijs van positiviteit en veerkracht!

Kritische geluiden

Natuurlijk zijn er ook kritische geluiden. Zo zijn veel mensen onzeker over hoelang ze de extra middelen van de NPO-gelden kunnen blijven inzetten. Dat die middelen hard nodig zijn, dat ziet iedereen. De motivatie van leerlingen is veelal minder geworden, de achterstanden op cognitief en sociaal-emotioneel vlak zijn vaak groot. We merken op de scholen bovendien dat het gedrag van leerlingen en ouders veranderd is. De lontjes zijn korter, mensen uiten hun ontevredenheid sneller. Dat levert soms vervelende situaties op.

Nieuwe training

De rust is dus nog niet echt teruggekeerd. En dat is best een zoektocht voor ons: hoe krijgen we de boel weer op orde? Welke extra ondersteuning hebben de docenten van ons nodig? Ook daarvoor zijn onze medewerkersonderzoeken heel nuttig. We hebben bijvoorbeeld een nieuwe training geïntroduceerd op de Dunamare Academie – de training ‘omgaan met conflicten’ – omdat daar veel vraag naar was. We werken ook aan praktische verbeteringen, zoals een gezond werkklimaat met betere ventilatie in alle schoolgebouwen. En natuurlijk aan goede persoonlijke en professionele ontwikkelingsmogelijkheden voor iedereen.

Drive behouden

Al luisterend passen we ons beleid aan en zoeken we verbinding met alle medewerkers. Want die positiviteit en veerkracht, die willen we heel graag vasthouden. Juist nú, nu de lente zich – in figuurlijke zin – aandient. De ziekenhuiscijfers dalen, de coronamaatregelen gaan eindelijk verdwijnen. Er is weer ruimte om te gaan en staan waar we willen. Op school kunnen we bijna terug naar ‘normaal’. Als we met elkaar die enorme drive weten te behouden, dan zie ik de zon weer flink schijnen.