24 januari 2022

Dunamare-scholen hebben aandacht voor de Internationale Dag van het Onderwijs

Vandaag is het de Internationale Dag van het Onderwijs. Binnen de scholen van Dunamare Onderwijsgroep richten we onze blik graag op de wereld.

Zo bieden Het Schoter en het Haarlemmermeer Lyceum locatie Baron de Coubertinlaan tweetalig onderwijs (TTO) en kun je op de laatstgenoemde school zelfs Chinees leren! En wist je dat ze op het Ichthus Lyceum het vak ‘Internationalisering’ geven waarin thema’s als conflicten, armoede en klimaatverandering centraal staan? Zo ontwikkelen de leerlingen zich tot echte wereldburgers.

Arjan van Waveren, rector op Het Schoter, geeft ons een inkijkje in het tweetalig onderwijs bij hem op school: bekijk zijn vlog 🎥