30 mei 2024

Waardevolle bijeenkomst met de medezeggenschap van onze scholen

Afgelopen week spraken leden van de medezeggenschap van Dunamare en van haar scholen met het bestuur, schoolleiders en HR-collega’s over het benutten van de interne kwaliteit bij het vervullen van leidinggevende posities. 

Vragen als ‘hoe stimuleren we interne mobiliteit’, ‘wat bedoelen we ermee?’, ‘hoe brengen we de kwaliteit in kaart?’ kwamen aan bod. De gesprekken leverden verfrissende nieuwe ideeën op dankzij de input van de diverse deelnemers (van leerlingen tot ouders en van medewerkers tot bestuur). Dank aan Robbin Haaijer en Igor Verettas van Bureau de Bedoeling voor het begeleiden van deze waardevolle bijeenkomst.