29 oktober 2019

Opvolgingsplanning College van Bestuur

We hebben goed nieuws. Albert Strijker, die in augustus voorzichtig weer aan de slag ging als lid van het College van Bestuur, is sinds deze maand volledig arbeidsgeschikt en voldoende hersteld om voor de volle omvang zijn bestuurstaken weer te vervullen. Goed nieuws voor Albert en goed nieuws voor onze onderwijsgroep, dat Albert met al zijn kennis en expertise weer volledig beschikbaar is.

Dit betekent dat Marcel van der Knaap eind oktober zijn werk als interim-bestuurder bij Dunamare Onderwijsgroep afrondt. Wij danken Marcel voor de manier waarop hij zich zijn taken heeft eigen gemaakt en al snel zijn weg wist te vinden binnen onze onderwijsgroep. We wensen hem veel succes en plezier met zijn vervolgactiviteiten. Jan Rath, die sinds 1 februari de voorzittersrol waarnam en dit tot januari zal blijven vervullen, heeft dit fantastisch gedaan. Wij zijn hem dankbaar voor zijn oprechte betrokkenheid en motiverende kracht. Zijn kwaliteiten worden binnen en buiten Dunamare Onderwijsgroep gewaardeerd.

Nieuwe rol Jan Rath

Op 1 januari a.s. zal Jan een andere uitdaging aanvaarden. Hij heeft zich als partner verbonden aan het landelijk opererende adviesbureau PentaRho. Voor Jan is dit een bijzondere kans omdat het hem in staat stelt om ook na zijn (binnen 1,5 jaar naderende) pensioenleeftijd een bijdrage te kunnen blijven leveren aan het onderwijs. De Raad van Toezicht is verheugd dat Jan vanuit zijn nieuwe functie bereid is gevonden om als interim-bestuurder aan te blijven binnen Dunamare Onderwijsgroep; voor drie dagen per week en totdat in opvolging is voorzien. Zo blijft Jan met al zijn kennis en ervaring verbonden aan onze onderwijsgroep en is de continuïteit gewaarborgd. 

Continuïteit en kwaliteit

 Het College van Bestuur is o.a. verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, de (onderwijs) kwaliteit en de formele besluitvorming binnen Dunamare Onderwijsgroep. Albert Strijker neemt met ingang van januari 2020 het voorzitterschap weer over van Jan Rath en heeft daarnaast speciale aandacht voor financiën, huisvesting en ICT. Ook vertegenwoordigt Albert Strijker onze onderwijsgroep als lid van de VO-raad. Jan Rath zal zich, totdat in opvolging is voorzien, blijven richten op goed werkgeverschap en de projecten die verband houden met de belangrijkste continuïteitsuitdagingen in onze onderwijsgroep, zoals onder meer de strategische personeelsplanning, de leiderschapsprogramma’s, de Dunamare Academie en (de accreditatie van) onze opleidingsschool H2O.

Blik op de toekomst

 Als we iets verder vooruitblikken, weten we dat Albert Strijker in 2021 aan zijn pensioen begint. Ook dan is het streven om een tweehoofdig College van Bestuur te hebben. Om een soepele en waardevolle overdracht mogelijk te maken en de bestuurlijke continuïteit te garanderen, gaan we daarom in november ’19 starten met de wervings- en selectieprocedure voor een nieuw College van Bestuur. Er wordt gestart met de vacature beoogd voorzitter College van Bestuur. Als de beoogd voorzitter is benoemd, start de werving van een lid College van Bestuur. Het uitgangspunt is dat in schooljaar 2020-2021 Albert Strijker en zijn opvolger zullen samenwerken waarbij het voorzitterschap in de loop van het jaar overgaat naar de nieuw benoemde voorzitter. Als ook het nieuwe lid is aangetreden, zal Albert (per april 2021) Dunamare Onderwijsgroep verlaten.