26 september 2019

Nuttige inspiratiemiddag voor schoolleiders Dunamare Onderwijsgroep

Inspecteur Anja Lindaart was afgelopen donderdag 19 september de gastspreker tijdens de inspiratiebijeenkomst voor directeuren en teamleiders op het Technisch College Velsen. Zij gaf uitleg over de nieuwe inspectieaanpak in de aanloop naar het vierjaarlijks bestuurlijk inspectieonderzoek dat de scholen van Dunamare Onderwijsgroep volgend jaar kunnen verwachten. Het was de eerste keer dat zij door een onderwijsgroep was uitgenodigd om het beleid plenair uit te leggen.

‘De verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit ligt bij het bestuur. En wij onderzoeken of het bestuur voldoende zicht en grip heeft op die onderwijskwaliteit. Ik zie mijzelf dan ook niet als controleur, eerder als onderzoeker die vaststelt of de basiskwaliteit op orde is. Vanuit onze stimulerende rol benoemen we de verbeterpunten, maar het is natuurlijk aan de school en het bestuur om daar iets mee te doen. Ik word blij als ik merk dat scholen zelf al bewust nadenken over hun kwaliteit, zicht hebben op wat zij doen en wat er beter kan. Scholen waar een cultuur heerst van feedback geven en krijgen, waar visitaties en audits routine zijn.’

Om je goed voor te bereiden op het inspectiebezoek raadt zij dan ook aan ook na te denken over waar de school de inspectie voor kan gebruiken. Anja Lindaart zoekt deze middag duidelijk naar contact. ‘Ik hoop dat er door dit soort bezoeken minder angst is voor de inspectie. Ik ben onderdeel van de keten. Zo zie ik het. We kunnen samen werken aan verbetering van de onderwijskwaliteit. Ik hoop echt dat mensen me weten te vinden in een stadium dat ik iets voor ze kan betekenen.’

Liesbeth Pennings: ‘Je hebt het kader weer scherp’

‘Een heel goedbezochte en informatieve bijeenkomst’, zegt Liesbeth Pennings, rector van het Haarlemmermeer Lyceum locatie Zuidrand na afloop van de inspiratiebijeenkomst op 19 september. ‘Dat zegt iets over de behoefte die er is aan uitleg. Je wilt als school toch weten wat je te wachten staat en hoe je je effectief kunt voorbereiden op de komst van de inspectie. Hoe je het wendt of keert, het neemt flink wat tijd in beslag. Je krijgt het er gewoon bij en dan is een goede voorbereiding wel zo prettig. Ik heb niet echt iets nieuws gehoord, maar je hebt wel het kader weer even scherp. Waar moet je opletten, welke stukken moeten we paraat hebben, hoe kun je je voorbereiden. Dat werd allemaal concreet aangegeven. Kan ik hier morgen meteen mee aan de gang? Ja, ik denk dat ik morgen meteen een map aanmaak ‘Inspectiebezoek’. Daarin kunnen we dan alle evaluaties en visitatierapporten verzamelen.’

‘Naast de presentatie van de inspecteur vond ik de workshop Lesson Studies ontzettend inspirerend en heel bruikbaar in de praktijk. Het gaat erom dat je als team van docenten lessen ontwerpt, uitvoert, observeert, evalueert en bijstelt. Voor veel professionals lijkt me dat een mooie toegevoegde waarde.’

Annemarie de Wit: ‘Als school zelf stappen zetten’

‘Als leidinggevende is het belangrijk om te weten waar de inspectie op let, wat we op orde moeten hebben’, zegt conrector Annemarie de Wit van het Coornhert Lyceum na de inspiratiebijeenkomst op 19 september. ‘Je wil niet in de categorie risicoscholen terechtkomen. Het is goed om je ervan bewust te zijn dat je als school zelf stappen moet zetten. Dat maakte de inspecteur goed duidelijk. Op het Coornhert zijn we daar trouwens al mee bezig. We hebben vorig jaar een audit gehad met rapportage en we weten wat goed gaat en wat we willen verbeteren. Natuurlijk ben je als school altijd bezig je te verbeteren.

Als de inspectie komt, kunnen we onze plannen en evaluatie zo uit de kast trekken.’ ‘Ik heb de workshop Lerende cultuur gevolgd. Op het Ichthus zijn ze daar mee bezig. Het komt erop neer dat je meer eigenaarschap bij de leerling legt, meer verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Maar hoe doe je dat? Uit de workshop bleek bijvoorbeeld dat je met de leerlingen in gesprek moet gaan over wat zij nodig hebben om goed te leren. Op het Coornhert doen we dat door panelgesprekken en een actieve leerlingraad.’