6 oktober 2022

“Leren leren heeft ook dit jaar een belangrijke plek op de agenda”

De scholen zijn weer begonnen. Hoe zijn ze gestart? En wat zijn de plannen voor de komende tijd? In deze serie spreken we medewerkers van verschillende Dunamare-scholen over het nieuwe schooljaar. Vandaag Mardike de Goede, directeur van De Hartenlust in Bloemendaal.

Hoe kijk je terug op de eerste weken?

“We zijn met vliegende vaart van start gegaan. Op dit moment is de school zo goed als leeg: klas 1 en 2 zijn op werkweek en de vierdeklassers doen hun maatschappelijke stage. Dat betekent dat de brugklassers het gebouw voor zichzelf hebben. Voor hen is er een gevarieerd programma vol sport en cultuur om de groepsvorming te bevorderen en de school te leren kennen. Het valt me op dat de leerlingen beter in hun vel zitten dan vorig jaar na de lockdown; toen was er veel ‘norming en storming’. Nu voelt de sfeer heel goed.”

Dit schooljaar geef je voor het eerst alleen leiding op De Hartenlust. Hoe voelt dat?

“De afgelopen vier jaar deelde ik de directietaken op Het Schoter en De Hartenlust met Arjan van Waveren. We werken nog steeds samen, want op Het Schoter blijf ik plaatsvervangend rector, maar De Hartenlust doe ik nu alleen. Dat vind ik spannend, maar vooral erg leuk. Ik wil weten hoe het is om een school zelfstandig te leiden en dat ga ik nu ondervinden. Helemaal alleen doe ik het overigens niet. Ik heb twee heel goede teamleiders die de dagelijkse gang van zaken regelen.”

Wat voor type schoolleider ben je?

“Ik ben van het situationeel leiderschap: snel schakelen en praktisch denken. Daarnaast vind ik het belangrijk om mijn collega’s goed te kennen en in hun kracht te zetten. Wanneer de juiste mensen op de juiste plek zitten, geeft me dat een kick. Verder vind ik het fijn om een visie voor de middellange termijn te hebben. Deze stippel ik overigens niet alleen uit, maar samen met het team. Op een eilandje zitten, is niets voor mij!”

Waar kijk je naar uit dit schooljaar?

“We zijn gestart met de invoering van laptops. Dit schooljaar zijn de brugklassers aan de beurt. Ik kijk ernaar uit om blended learning na al ons voorwerk te zien ‘landen’ in de school. Komende studiedag zullen verschillende collega’s good practices delen rond het werken met laptops in de klas. Heel waardevol, want zo leren we met en van elkaar. Iets anders waar ik veel zin in heb, is ons burgerschapsonderwijs verder uitbouwen. We doen al veel op dit vlak en gaan de komende tijd onze vier leerlijnen vervolmaken.”

Wat staat er verder op de agenda?

“De Hartenlust is een veilige kwaliteitsschool waar kinderen echt worden gezien. Ik noem het altijd een pareltje onder de scholen. Wel hebben we gemerkt dat we leerlingen soms iets teveel aan de hand nemen, waardoor ze niet altijd even zelfstandig zijn wanneer ze naar het MBO gaan. We hebben daarom de afgelopen jaren verschillende ‘leerlijnen zelfstandigheid’ ingebouwd. Hierin komen vakspecifieke vaardigheden aan bod als het analyseren van een tekst, maar ook algemene zaken zoals het plannen van huiswerk en het inpakken van je tas. Dat ‘leren leren’ heeft ook dit jaar een belangrijke plek op de agenda.”