19 november 2020

Coronatijd: “Oprechte aandacht voor elkaar”

Henk Post heeft per 1 november de voorzittershamer van Albert Strijker overgenomen binnen het College van Bestuur van Dunamare Onderwijsgroep. Hij zal op deze plek regelmatig zijn gedachten laten gaan over de ontwikkelingen in de scholen en onderwijsland in het algemeen.

“Als er één positieve kant aan deze hele coronapandemie zit, dan is het wel dat het onze creativiteit en veerkracht stimuleert. Ik heb als nieuwe voorzitter net mijn ‘ronde langs de velden’ achter de rug en het viel me op dat alle scholen van Dunamare het eigenlijk prima doen. De besmettingen lijken mee te vallen en als er in een klas ziektegevallen opduiken, wordt er direct adequaat op gereageerd. Het online lesgeven zit inmiddels ook goed in de vingers; op sommige scholen hebben ze in iedere klas standaard een camera klaar om de les op te nemen, zodat zieke leerlingen thuis kunnen blijven meedraaien. Mooi ook om te zien hoe onze scholen tips met elkaar delen, over het verzorgen van online lessen of de ideale manier om camera’s op te hangen. Ook over de aankomende open dagen in januari – fysiek nu natuurlijk lastig te organiseren – wordt druk overlegd met elkaar en delen mensen handige hulpmiddelen, bijvoorbeeld over het maken van voorlichtingsfilmpjes. Er is echt een enorme solidariteit onder de collega’s. Onze scholen laten daarmee zien veerkrachtig en energiek met deze crisis om te gaan. Het ziekteverzuim is ook niet hoger dan normaal, en dat vind ik heel bijzonder! 

Extra ondersteuning

Dat wil niet zeggen dat het allemaal koek en ei is. Iedereen staat onder meer druk dan gebruikelijk. Docenten zijn onzeker over het verloop van het schooljaar en sommige leerlingen kampen door de lockdown met een leerachterstand. Daar moeten we reëel in zijn. Vanuit Dunamare proberen we te helpen door extra ondersteuning in de klassen te regelen. We hebben subsidies gekregen voor extra lessen aan leerlingen met een achterstand en trekken regelmatig docenten van buiten aan als het nodig is. 

Verder werken we aan zo goed mogelijke omstandigheden om veilig les te kunnen geven en krijgen. De ventilatie is op alle scholen in de basis op orde. Voor sommige oudere gebouwen zijn wel extra maatregelen nodig, om te voorkomen dat leerlingen op een koude winterdag met hun jas aan moeten zitten terwijl een aantal ramen open staan voor frisse lucht. Dat kan natuurlijk niet. We hebben een ranglijst gemaakt welke scholen het eerste aangepakt moeten worden en wachten met smart op subsidie hiervoor van het ministerie. En tussen ons gezegd en gezwegen: daar mogen de ambtenaren op het ministerie van OCW best wat meer vaart achter zetten, het duurt mij veel te lang. Wij denken in ieder geval mee over hoe de klassen verantwoord worden geventileerd en de warmte toch vastgehouden. Ook denken we mee over aanvullende maatregelen zoals kleinere klassen en kortere lestijden. En op heel strenge winterdagen gaan we gewoon samen schaatsen. 

Gelijke kansen voor alle leerlingen

Een ander punt van zorg zijn de eindexamens in 2021. Die gaan in principe door, heeft het ministerie aangekondigd. Onze grootste opdracht is om de leerlingen daar zo goed mogelijk op voor te bereiden. Want het zal niet gaan zoals in andere jaren. Bovendien zijn er dit jaar ook kinderen doorgestroomd naar eindexamenklassen die normaal waarschijnlijk waren gedoubleerd, maar door de lockdown het voordeel van de twijfel hebben gekregen. Zij zullen extra begeleiding nodig hebben. Een nieuwe volledige schoolsluiting verwacht ik niet. Leerlingen hebben het nodig om op school te zijn, dat is meer dan ooit duidelijk geworden. Onze scholen houden met enquêtes regelmatig de vinger aan de pols bij hun leerlingen, en vanuit Dunamare luisteren we continu naar de directies van onze scholen om te horen hoe we kunnen ondersteunen. Wij proberen ons beleid zo aan te passen dat alle leerlingen de kans krijgen zich goed te blijven ontwikkelen.

Aandacht voor elkaar

Dus ja, er zijn zorgen. Dat is niet meer dan logisch, de omstandigheden zijn nu niet ideaal. Maar desondanks weet iedereen zich goed staande te houden. Wat daarbij helpt, is oprechte aandacht voor elkaar; dat is belangrijk, daar focussen onze leidinggevenden op in hun omgang met medewerkers, en daar focussen onze docenten op in hun omgang met leerlingen. Want ook online, op 1,5 meter afstand en met een mondkapje, kunnen we elkaar als mensen blijven zien, het gesprek met elkaar aangaan en elkaar echt ontmoeten.”