27 november 2020

Coornhert Lyceum werkt mee aan onderzoek naar corona

Het Coornhert Lyceum in Haarlem werkt mee aan een wetenschappelijk onderzoek naar corona op middelbare scholen. Het onderzoek vindt plaats onder leiding van Patricia Bruijning ism de Universiteit van Utrecht en Technische Universiteit Delft. Op de school is onder meer een teststraat ingericht en worden luchtmonsters afgenomen. Twee leerlingen van het Coornhert Lyceum zijn nauw bij het onderzoek betrokken en schrijven hierover hun profielwerkstuk.

Hoewel het coronavirus, net als andere virussen die luchtweginfecties veroorzaken, vooral wordt overgedragen via hoesten en niezen, zijn er serieuze aanwijzingen dat dit ook via zogeheten aerosolen gebeurt: minuscuul kleine vochtdruppels in de lucht, die vrijkomen bij schreeuwen, zingen, praten en zelfs ademen. 

Middelbare scholen kunnen een risico vormen voor de verspreiding van COVID-19, maar hoe groot dat risico is, weten we nog niet. Daarom start het UMC Utrecht een onderzoek hiernaar. Eerst zal in het laboratorium onderzocht worden hoe besmettelijk aerosolen kunnen zijn en hoe deze aerosolen zich in de lucht gedragen onder verschillende ventilatiecondities. 

Gelijktijdig zullen op twintig middelbare scholen, waaronder het Coornhert Lyceum, de condities van het binnenmilieu (ventilatie, airconditioning, verwarming, klaslokaalinterieur, hoeveelheid leerlingen, buitenramen enzovoort) in kaart worden gebracht en worden luchtmonsters genomen om de aanwezigheid van het virus in de school te monitoren. Ook wordt er een nationaal paraatheidsplatform opgezet om uitbraken van COVID-19 in scholen uitgebreid te kunnen onderzoeken. 

Rector Nelie Groen: β€œHet is een mooie kans voor het Coornhert Lyceum om mee te werken aan dit belangrijke onderzoek en zo onze bijdrage te leveren aan het voorkomen van een verdere verspreiding van het virus. Het geeft bovendien twee van onze leerlingen de mogelijkheid om nauw bij dit belangrijk wetenschappelijk onderzoek betrokken te zijn en er alles van te leren.” De eerste resultaten van het onderzoek worden begin volgend jaar verwacht.