31 maart 2023

Brenda Stam nieuwe rector Haarlemmermeer Lyceum Tweetalig

Het Haarlemmermeer Lyceum Tweetalig in Hoofddorp heet Brenda Stam welkom als nieuwe rector met ingang van het nieuwe schooljaar. Brenda komt van Dunamareschool Het Schoter, waar zij sinds 7 jaar als conrector vwo en tweetalig onderwijs werkt. Haar ervaring en expertise passen uitstekend in het profiel dat de benoemingsadviescommissie had opgesteld.

Brenda: “Tweetalig onderwijs past bij mij. Leerlingen opleiden tot wereldburger, waarbij ze over grenzen leren kijken, waarbij betrokkenheid bij de ander en bij global issues vanzelfsprekend zijn, dat is voor mij in deze tijd geen keuze, maar een noodzakelijkheid.” In de 20 jaar dat Brenda in het onderwijs werkt heeft zij vele rollen gehad: docent, lerarenopleider, inspecteur en conrector.

Bestuurders Henk Post en April van Loenen zijn zeer verheugd over de benoeming van Brenda. “Haar ervaring maakt dat ze zowel praktisch als beleidsmatig sterk is. Deze eigenschappen sluiten mooi aan bij de basisfilosofie van Dunamare, waar het maken van praktische en strategische keuzes een belangrijk onderdeel van is.”

“Met het ideaal van de life long learner voor ogen, kijk ik er enorm naar uit om samen met het team het onderwijs op het Haarlemmermeer Lyceum Tweetalig verder te ontwikkelen”, aldus Brenda.