9 november 2022

Bart Roth vertrekt als rector van het Haarlemmermeer Lyceum BdC, Ria Rövekamp volgt hem (tijdelijk) op

Begin deze week heeft Bart Roth besloten te stoppen met zijn functie als rector van het Haarlemmermeer Lyceum, locatie Baron de Coubertinlaan (BdC). Hij heeft zijn besluit weloverwogen genomen in overleg met de schoolleiding en het CvB van Dunamare Onderwijs. Dunamare stelt schoolleider Ria Rövekamp aan als tijdelijke opvolger, om in alle rust te kunnen zoeken naar een nieuwe rector voor de lange termijn.

Bart trad per augustus 2021 aan als rector op het Haarlemmermeer Lyceum, na 10 jaar binnen de school gewerkt te hebben als docent, coördinator voor het tweetalig onderwijs en schoolleider. Hij heeft de afgelopen periode mooie stappen gezet om het internationale, tweetalige karakter van de locatie BdC duidelijker te definiëren. Ook heeft hij gewerkt aan een nieuwe beleidsvisie voor de school. Daarbij werd voor hem duidelijk dat die visie beter geïmplementeerd kan worden door iemand van buiten het Haarlemmermeer Lyceum, zonder een historie met de school.

Het CvB van Dunamare vindt het jammer dat Bart de school verlaat, maar respecteert en begrijpt zijn keuze. April van Loenen: “We zijn hem enorm dankbaar voor het grote enthousiasme en het verantwoordelijkheidsgevoel waarmee hij zijn taak als rector heeft ingevuld.”

Goede tijdelijke opvolging

Na het voeren van gesprekken met de MR, het MT en Ria Rövekamp hebben we gelukkig direct in een goede (tijdelijke) opvolging van Bart kunnen voorzien. Ria Rövekamp is sinds een half jaar als interim schoolleider actief op het Haarlemmermeer Lyceum. Zij is bereid om het rectoraat in elk geval dit schooljaar op zich te nemen. Ze kent de school, weet wat er speelt en kan met haar 30 jaar onderwijservaring de continuïteit en rust borgen. Ria zal samen met de schoolleiding zorgen voor de dagelijkse gang van zaken op school en doorgaan op de ingeslagen weg. Dat geeft het CvB van Dunamare de tijd en de rust om naar een geschikte nieuwe rector te zoeken voor de lange termijn.