1 februari 2021

Aandacht voor álle leerlingen – zo doet het Spaarne College dat

De focus in het VO ligt nu vooral op examenleerlingen en dat is ontzettend belangrijk. Maar álle leerlingen verdienen natuurlijk onze aandacht. Hoe krijg je dat in coronatijd voor elkaar?

“Met kunst- en vliegwerk”, zegt directeur Wim Huiberts van het Spaarne College. “Maar we moeten goed met zijn allen nadenken hoe we schooljaar 2021-2022 ingaan. Er is meer maatwerk nodig.” 

Opvang 

“De leerlingen uit leerjaar 1 en 2 zitten grotendeels thuis door de lockdown”, begint Wim. “Leerlingen van leerjaar 3 komen voor de praktijkvakken één dagdeel per week naar school en maken hun PTA-toetsen ook op school. Verder is er een groepje leerlingen dat eerst thuis online de lessen volgt en dan op school huiswerk komt maken, omdat ze daarvoor thuis de rust niet vinden. En dan is er nog een groep kwetsbare leerlingen uit leerjaar 1, 2 en 3 die we elke dag op school opvangen. Dat kunnen we allemaal doordat we een groot mentoraat hebben en veel leerlingbegeleiders en orthopedagogen. In de mentorvergaderingen bespreken we elk kind apart. Als een mentor denkt dat het voor een leerling beter is als het naar school komt voor ondersteuning, dan halen we hem of haar naar school.” 

Puzzelen

“We maken ons wel zorgen”, zegt Wim. “We missen het echte contact met alle leerlingen. En als ze al op school komen, is er geen tijd voor leuke dingen. Dan moeten ze meteen aan de bak. Bovendien kunnen we ze nu niet toetsen, wat een probleem wordt straks bij de plaatsing in het 3de leerjaar en het kiezen van een leerweg.” Als de lockdown voortduurt, wordt de nieuwe regel wellicht dat alle klassen regelmatig fysiek naar school moeten komen, verwacht hij. “Dat vraagt wel veel puzzelwerk. Want je moet ook de anderhalvemeterregel in acht houden, waardoor er meerdere lokalen nodig zijn om één klas op te vangen. En meer ondersteuning. Om dat voor elkaar te krijgen, zullen we sommige lessen moeten laten vervallen.” 

Schooljaar 21-22

Voor het volgende schooljaar is er meer maatwerk nodig, denkt Wim. “We moeten goed nadenken hoe we schooljaar 2021-2022 inrichten en hoe we elke leerling goed in beeld kunnen houden. Je wilt alle leerlingen meenemen in je onderwijsprogramma van vier jaar. Maar misschien moet je voor de groep die nieuw binnenkomt in leerjaar 1 – en in het primair onderwijs al veel last heeft gehad van de lockdowns – wel een 3-jarige onderbouw inrichten. En leerlingen van leerjaar 2 zou je kunnen laten kiezen tussen een 2- of 3-jarige bovenbouw. Dus verschillende onderwijslijnen binnen de school, dat zou enorm helpen.”