Welkom bij Dunamare Onderwijsgroep

Onze medewerkers maken het verschil tussen goed en geweldig onderwijs

Over Dunamare Onderwijsgroep

De onderwijsgroep is de verbindende factor tussen 22 scholen, met elk een eigen identiteit en uitstraling. Van praktijkonderwijs en vmbo tot mavo, havo en vwo werken ruim 1.700 Dunamare-collega’s iedere dag om geweldig onderwijs te bieden aan bijna 14.000 leerlingen. De scholen delen de ambitie om de brede talenten van iedere leerling optimaal tot bloei te laten komen.

Wat heeft Dunamare Onderwijsgroep jou te bieden?

 

Dunamare Onderwijsgroep geeft alle medewerkers de mogelijkheid om vanuit eigen kracht en binnen het eigen vakgebied in ontwikkeling te blijven. Dat vinden wij een belangrijk onderdeel van goed werkgeverschap, daarom hebben wij de Dunamare Academie opgezet. De brede talentontwikkeling van leerlingen gaat immers hand in hand met de brede talentontwikkeling van alle medewerkers die in en ter ondersteuning van de scholen werken.

Wij zijn een grote organisatie met een breed onderwijsaanbod. Dat geeft jou veel loopbaan-mogelijkheden. Als er binnen je eigen school bijvoorbeeld onvoldoende carrièremogelijkheden zijn, kun je solliciteren naar een functie bij een andere school van Dunamare Onderwijsgroep waarbij je aanstelling binnen de onderwijsgroep intact blijft.

Bovendien werken wij aan een sterkere functiemix: docenten die zich extra inzetten, uitstekend functioneren of een extra opleiding volgen, kunnen worden beloond met doorstroming naar een hogere schaal. 

Een ander belangrijk schaalvoordeel is dat bij mogelijke krimp van een school Dunamare zich voor het boventallig personeel inspant om een passende functie binnen een andere school te vinden.

Warm welkom voor nieuwe medewerkers

 

Wij vinden het belangrijk om nieuwe medewerkers goed te begeleiden en een warm welkom te bieden. De scholen zorgen hiervoor door middel van een uitgebreid en opmaat introductieprogramma. 

Vanuit het Bestuurs- en Servicebureau maken we nieuwe medewerkers bovendien wegwijs binnen de onderwijsgroep. Onder andere door een uitgebreid handboek voor nieuwe medewerkers met alle praktische informatie.

Ook kunnen nieuwe collega’s meteen beginnen op de Dunamare Academie, ons interne opleidingsinstituut vol boeiende, prikkelende en inspirerende trainingen en workshops. En is er binnen onze leernetwerken volop gelegenheid collega’s van de eigen en andere scholen te ontmoeten, samen te werken, lesmaterialen uit te wisselen of eens bij elkaar op school kijken

 

 

 

 

Onze kernwaarden

Wat collega’s binnen de 22 scholen bindt, hoe verschillend we allemaal ook zijn, zijn onze kernwaarden. Dat typeert ons en jou, in denken en doen. 

Uitdagend:      wij zijn onderzoekend, aansprekend en uitnodigend

Professioneel:  wij staan voor kwaliteit, innovatie, resultaatgerichtheid

Ambitieus:      wij zijn deskundig,tonen eigenaarschap en verantwoordelijkheid

Inlevend:        wij zijn betrokken, hebben aandacht en zijn verbindend

(Secundaire) arbeidsvoorwaarden

Onze medewerkers hebben niet alleen goede primaire, maar ook uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk dan aan zaken als:

 • Een uitstekende verlofregeling;
 • Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering;
 • Een eindejaarsuitkering van 8,0 procent van het jaarsalaris;
 • Een bindingstoelage voor docenten die het maximum van hun salarisschaal bereikt hebben en goed functioneren;
  Goede doorstroommogelijkheden naar andere Dunamare-scholen;
 • Automatische pensioenopbouw bij het ABP;
 • Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof;
 • Goede mogelijkheden om in deeltijd te werken;
 • Goede scholingsmogelijkheden, extern en intern via de Dunamare Academie;
 • Een fiscaal aantrekkelijk fietsplan.

Download hier de secundaire arbeidsvoorwaarden van Dunamare Onderwijsgroep:
Secundaire arbeidsvoorwaarden Dunamare Onderwijsgroep (per 1 augustus 2017)

cao

De arbeidsvoorwaarden van Dunamare Onderwijsgroep zijn geregeld via de hier te downloaden cao-vo. 

Een goede pensioenregeling

Werknemers binnen Dunamare Onderwijsgroep bouwen automatisch pensioen op bij het ABP, het grootste pensioenfonds van Europa. Voor je ABP-pensioen betalen wij en jijzelf een premie. De premie die je betaalt, wordt ingehouden op je salaris. Zo spaar je samen met Dunamare Onderwijsgroep voor jouw pensioen. Ga naar www.abp.nl en klik op het tabblad ‘Ik ben nieuw bij het ABP’. Daar vind je relevante informatie over hoe je eerder opgebouwd pensioen kunt overschrijven naar ABP. Na aanmelding ontvang je informatie van ABP met een klantnummer waarmee je kunt inloggen op je persoonlijke MijnABP.

 

Bestuurs- en Servicebureau
Dunamare Onderwijsgroep kent een Bestuurs- en Servicebureau dat dienstbaar en faciliterend de scholen en het CvB ondersteunt bij praktische zaken in relatie tot onderwijskwaliteit, financiën,
hr, ICT, communicatie, huisvesting en inkoop, en de scholen in die zin ‘ontzorgt’. Bijvoorbeeld door te zorgen voor de personeels- en salarisadministratie, financiën, huisvesting, communicatie en gezamenlijke inkoop. Op deze manier krijgen scholen de ruimte zich volledig te richten op het allerbelangrijkste: goed onderwijs voor iedere leerling.
Besturingsfilosofie
Dunamare Onderwijsgroep is er om scholen te laten groeien tot het beste dat zij kunnen zijn. Zodat iedere leerling optimaal kan groeien. Kennisoverdracht, persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op deelname in de maatschappij staan centraal. Door talenten in de volle breedte te ontwikkelen en onze leerlingen op te leiden tot competente mensen die zich bewust zijn van onze democratische en maatschappelijke basiswaarden. Mensen die de wereld met open vizier tegemoet treden, met respect en vertrouwen. Die kunnen ondernemen, onderzoeken en overtuigen.

Om uit iedere leerling het beste naar boven te halen, is onderwijskwaliteit voor Dunamare Onderwijsgroep het belangrijkste speerpunt. Goed bestuur en goed werkgeverschap zijn essentiële voorwaarden om geweldig onderwijs mogelijk te maken. Het is onze ambitie om een onderscheidende onderwijswerkgever te zijn in Nederland, zodat we toptalent kunnen aantrekken en kunnen vasthouden.

Meer weten?
Lees dan hier het Dunamare Koersplan 2015-2020, en lees hier het Strategisch HR-plan Dunamare Onderwijsgroep 2016-2020.

Ontwikkelmogelijkheden Dunamare Academie

Bij Dunamare Onderwijsgroep zijn we ervan overtuigd dat we aan onze eigen talentontwikkeling moeten blijven werken als we onze leerlingen willen helpen om het beste uit zichzelf te halen. We hebben daarom een eigen kennis- en inspiratiecentrum: opleidingsinstituut  Dunamare Academie.

De Dunamare Academie is voor veel medewerkers binnen Dunamare Onderwijsgroep de plek geworden waar nieuwe inzichten en ideeën worden opgedaan, netwerken worden opgezet en samen wordt geleerd.

Of je nou voor de klas staat, onderwijsondersteuner of leidinggevende bent, elk schooljaar biedt de academie voor alle medewerkers een programma aan boordevol boeiende, prikkelende en inspirerende trainingen en workshops. Gegeven door kundige trainers van onze eigen scholen en daarbuiten. 

Opleidingsschool H2O

Sinds enkele jaren werkt Dunamare Onderijsgroep nauw samen met de HvA en de UvA in Opleidingsschool H2O met als doel studenten op te leiden tot startbekwame docenten. 

Per jaar lopen zo’n 140 studenten via H2O hun stages bij de negen aangesloten scholen van Dunamare Onderwijsgroep. Wij bieden daarmee een uniek en weids aanbod. Van vmbo tot gymnasium, van Dalton tot cultuurprofielscholen, van tweetalig tot technisch onderwijs. De groep studenten is net zo divers. Behalve voltijdstudenten zijn er deeltijdstudenten en een groeiende groep zij-instromers. Iedereen is welkom!

Lees meer over stage lopen bij een van de negen opleidingslocaties op de H2O-website.

Vacatures

Ben jij op zoek naar een baan bij een onderscheidende onderwijswerkgever? Dan nodigen wij jou van harte uit te solliciteren! Bekijk ons actuele vacature-aanbod.

Heb je interesse of wil je meer informatie, neem dan contact op met de school.

Wij komen altijd graag in contact met getalenteerde mensen die zich aan Dunamare Onderwijsgroep willen verbinden. Voor open sollicitaties en meer informatie kun je een e-mail sturen aan hr-advies@dunamare.nl. Onze HR-adviseurs informeren je graag.