De Dunamare kwaliteitsprofielen

De Dunamare kwaliteitsprofielen zijn onze gezamenlijke definitie van onderwijskwaliteit. Elk kwaliteitsprofiel bevat daarom, naast externe normen zoals het sectorakkoord en het waarderingskader van de Onderwijsinspectie, ook onze eigen ambities en standaarden. Deze zijn in onderstaande documenten per thema uitgewerkt. Er is een profiel voor
schoolleiders en voor leraren ontwikkeld.
 

Bekijk hieronder de drie kwaliteitsprofielen