Afgelopen woensdag 19 juni vond de eerste inspiratiemiddag van opleidingsschool H₂O plaats. Op het Coornhert Lyceum, een van de opleidingslocaties van H₂O, kwamen studenten, werkplekbegeleiders, opleiders en schoolleiders bijeen om van elkaar en met elkaar te leren. Het was de eerste keer dat zo’n inspiratiemiddag op deze schaal werd georganiseerd.

In de centrale hal van het Coornhert Lyceum wacht programmamanager Sandra van Dalen alle bezoekers op. Zo’n zestig geïnteresseerden hebben zich aangemeld voor de eerste H₂O-inspiratiemiddag. Die is voornamelijk gevuld met workshops over actuele thema’s. Zo staan er sessies op het programma over differentiëren, leerstrategieën en activerend leren. Maar ook onderwerpen als genoeg energie hebben, stress tegengaan en oplossingen voor het lerarentekort komen aan de orde.

Opleiden in context
Via de H₂O opleidingsschool bieden negen scholen van Dunamare studenten van de HvA en de UvA een plek om praktijkervaring op te doen. ‘Wij leiden ze op tot startbekwame docenten’, zegt Sandra van Dalen. Zo’n 140 studenten per jaar lopen hun stages via H₂O. ‘Opleiden in context is de beste scholing’, vinden rector Nelie Groen van het Coornhert Lyceum en Frits Rovers, opleidingsmanager van de HvA in hun openingstoespraak. Het mes snijdt aan verschillende kanten. Studenten krijgen via H₂O een goed georganiseerde stage, collega’s kunnen hun ervaring delen en Dunamare leert ondertussen de docenten van de toekomst kennen.

Lummelen
Behalve onderwijsinhoudelijke onderwerpen gaat het vanmiddag ook over vitaliteit. ‘Het werk kan belastend zijn’, weet Nelie Groen. ‘We willen het goed doen, dus is ontspanning des te belangrijker.’ Frits Rovers vertelt dat hij een hoogleraar hoorde zeggen dat lummelen goed is. En dus kan er vanmiddag, tussen het drukke en inhoudelijke programma door, ook gelummeld worden. Bij kunstenaar Hans Bosman bijvoorbeeld. Bij hem aan tafel kun je ‘iets doen zonder veel betekenis’. Met een paar stiften – niet geheel toevallig in de kleuren van H₂O – kun je ronde vormen tekenen op een vierkant houten blok. En ondertussen gaat Hans graag het gesprek met je aan. ‘Ik verplaats mijn atelier naar de openbare ruimte’, zegt hij, ‘om zo in gesprek te gaan met mensen. En dat werkt heel ontspannend.’ Twee collega’s die inmiddels zijn aangeschoven, beamen dat.

Fokking druk
Verderop in de aula biedt een vitaliteitsadviseur van BeLife tips voor een vitaler leven en kun je ervaren hoe het is om tien of twintig jaar ouder te zijn door een ouderdomssimulatiepak aan te trekken. En voor en na de pauze zijn er de workshops. In één van die sessies presenteren studenten in tien minuten de uitkomsten van hun onderzoek. Een snelle inkijk in verschillende interessante thema’s. CAT en DAT taal komt voorbij, maar ook het maken van een gedifferentieerde les. Een lokaal verderop houdt psycholoog Thijs Launspach de toehoorders een spiegel voor. Waar krijg jij stress van, wat doet stress met je en hoe kun je stress het hoofd bieden. Hij schreef er het boek ‘Fokking druk’ over. Sander Noortman tipt collega’s over de app Relax Light. Thijs sluit af met een plaatje van een zuurstofmasker en de boodschap: eerst jij, dan de rest.

Waardevol
In de pauze staan schoolopleiders Jorik van het Schoter en Joost van het Haarlemmermeerlyceum met elkaar te praten. ‘Nee, we kenden elkaar nog niet, maar we zaten net in dezelfde workshop. Goed om elkaar op deze manier tegen te komen en contact te krijgen. Alleen daarom is deze middag al waardevol. Misschien moeten we eens nadenken over een leernetwerk voor schoolopleiders.’

Kijk ook op www.opleidingsschoolh2o.nl