Het College van Bestuur is blij te kunnen mededelen dat Arjan van Waveren vanaf aankomend schooljaar de rector wordt van Het Schoter. Arjan is natuurlijk een vertrouwd gezicht op de school; vanaf 2011 was hij eerst plaatsvervangend rector en teamleider voor de bovenbouw havo en vwo en vervolgens deelde hij de afgelopen twee jaar het rectoraat met Mardike de Goede. Het Schoter maakte onder hun schoolleiderschap de afgelopen jaren een aantal mooie ontwikkelingen door met hoge slagingspercentages en hoge gemiddelde examencijfers tot gevolg.

Albert Strijker, voorzitter van Het College van Bestuur van Dunamare Onderwijsgroep, heeft alle vertrouwen in het nieuwe rectoraat bij Het Schoter. “Mardike en Arjan hebben samen met hun team vele successen behaald. Dat zie je terug in de inspectierapporten, instroom van nieuwe leerlingen en de enorme inzet en betrokkenheid van de medewerkers. Met zijn kennis en ervaring is Arjan vanaf het nieuwe schooljaar de aangewezen rector om deze ontwikkeling verder te brengen.”

Mardike wordt plaatsvervangend rector op het Schoter. Ook Mardike is al langere tijd werkzaam op het Schoter; voor het duorectoraat als teamleider van de onderbouw en van de mavo. De afgelopen jaren was zij onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het onderwijskundig concept van de school en de pr en werving van nieuwe brugklassers. Een groot succes, gezien het stijgende aantal inschrijvingen van de afgelopen jaren.

Het Schoter is een kleinschalige, veilige school voor (tweetalig) vwo, (tweetalig) havo en mavo in Haarlem-Noord. De school werkt met een sterk eigen onderwijskundig concept (Volledig Leren), waardoor leerlingen meer en beter kunnen leren. Alle leerlingen op Het Schoter krijgen Cambridge Engels en kunnen eindexamen doen in de vakken gymnastiek en drama. De school ligt naast het Schoterbos en beschikt over veel sportfaciliteiten en een modern theater.