Op 21 maart 2019, werd bij Stichting Onderwijsgeschillen in een besloten zitting het beroep behandeld van een medewerker van het Hoofdvaart College die van mening is dat hij ten onrechte geschorst is. Hierover hebben de afgelopen tijd diverse media bericht.

Ter bescherming van de relatie die we als werkgever met werknemers hebben, doen wij geen verdere inhoudelijke uitspraken over deze zaak. Als werkgever staan wij voor de privacy van al onze collega’s. Wij wachten na de zitting bij Stichting Onderwijsgeschillen de uitkomst van de procedure verder af. En wij hopen vooral dat de medewerker alsnog zijn medewerking zal verlenen aan een reeds eerder aangeboden traject met een onafhankelijke en onpartijdige mediator om vast te stellen wat het best mogelijke vervolg kan zijn voor zowel de medewerker als de school.

Wij hebben gemerkt dat er enige onduidelijkheid bestaat over de vraag of deze medewerker geschorst is of dat sprake is van een zogenoemde time out. De cao-vo maakt verschil tussen twee soorten van schorsing, namelijk een disciplinaire maatregel (sanctie) en een ordemaatregel. In dit geval is er geen sanctie opgelegd en de medewerker wordt gewoon doorbetaald. Wel is hij geschorst bij wijze van ordemaatregel. Dit wordt ook wel aangeduid als een time-out of een vrijstelling van werk. Een dergelijke benaming doet recht aan de huidige situatie, waarin wat ons betreft in overleg wordt toegewerkt naar een goede oplossing voor alle betrokkenen.

Het Hoofdvaart College staat bekend als een prettige en goede school, en geniet een solide reputatie op het gebied van sociale veiligheid. Voor het Hoofdvaart College staat voorop dat leerlingen het beste onderwijs krijgen zodat iedere leerling kan groeien tot het beste dat hij of zij kan zijn. Dat doen we met een bekwaam, enthousiast en betrokken team van docenten en onderwijsondersteuners.