Dunamare Onderwijsgroep is gestart met een pilot visitaties: scholen bezoeken elkaar en geven terug wat goed gaat en wat beter kan. We spraken hierover met Wim Huiberts, directeur van het Sterren College en voorzitter van de kwaliteitsgroep Onderwijs binnen Dunamare Onderwijsgroep.

“Samenwerking is de basis van onze onderwijsgroep”, zegt Wim. “Om onze onderwijskwaliteit te verbeteren, starten we daarom met een pilot visitaties waarbij nu nog alleen een aantal directeuren, en straks -als de pilot succesvol is afgerond- een groep collega’s van verschillende scholen een school bezoekt en een aantal vragen onderzoekt. Elkaar een spiegel voorhouden helpt scholen een volgende stap te zetten in hun ontwikkelingsproces. Het leren van elkaar staat daarbij centraal.”

De visitatiecommissie die een school bezoekt, bestaat uit 3 tot 4 collega’s –docenten, teamleiders en directeuren – en een externe voorzitter. Vooraf krijgen ze het zelfevaluatierapport en de onderwijsresultaten van de betreffende school toegestuurd. De visitatieleden toetsen het beeld dat de school van zichzelf heeft aan hun eigen beeld. Wim: “We bestuderen de verschillende documenten, bezoeken een aantal lessen en voeren gesprekken met o.a. de schoolleiding, docenten en leerlingen. De precieze invulling hangt af van de ontwikkelingsvragen van een school, per keer wordt een apart visitatieplan gemaakt.”

Aan het eind van de dag houdt de visitatiecommissie eerst een intern beraad om de feedback aan het schoolteam voor te bereiden. Aan het einde van de dag koppelt de visitatiecommissie de bevindingen, na een intern beraad, terug aan de school. De voorzitter van de visitatiecommissie schrijft ten slotte het eindrapport, met daarin alle observaties en bevindingen.

Wim vult aan: “het leuke voor de visiterende collega’s is dat zij er zelf óók veel van opsteken. De blik op een andere school is enorm leerzaam, je doet kennis en ervaring op die je meeneemt naar je eigen school. Ik besefte na de visitatie: hé, wat leuk, deze vorm van samenwerking en ‘leren van elkaar’ hebben we ook binnen de Dunamare Onderwijsgroep!”

In deze eerste pilotfase worden vier scholen gedurende een dag bezocht door drie directeuren, een collega van de afdeling Onderwijs en een extern begeleider: de Maritieme Academie Harlingen, het Wim Gertenbach College, Het Schoter en het Tender College. Inmiddels hebben de eerste drie visitaties plaatsgevonden. De laatste visitatie in deze pilotfase staat binnenkort gepland.