Geen theateropstelling dit jaar, in de prachtige zaal van het Schoter, maar zes grote tafels waaromheen zo’n honderd nieuwe collega’s zich hadden genesteld voor de jaarlijkse introductiemiddag.

Nieuwe docenten en OOP’ers van Dunamare Onderwijsgroep luisterden naar de welkomstwoorden van bestuursleden Albert Strijker en Jan Rath, zelf als oud-docenten nog altijd hartstochtelijk betrokken bij wat er in de scholen gebeurt. ‘Als ik in onze scholen kom, gaat het weer kriebelen’, zei Albert, ‘Werken met kinderen is toch eigenlijk leuker dan wat ik nu doe.’ Hij wilde er maar mee zeggen: in de scholen wordt het verschil gemaakt. Talentontwikkeling staat centraal in de filosofie van Dunamare. Maar daarbinnen worden scholen aangemoedigd om hun eigen pad te kiezen, hun eigen identiteit, didactisch, pedagogisch. ‘Je zal op onze scholen nergens een bordje Dunamare tegenkomen’, zei hij.

Onderwijskwaliteit
Hij schetste Dunamare Onderwijsgroep: 24 scholen, van gymnasium tot praktijkscholen, in een gebied dat zich uitstrekt van zeehaven (IJmuiden) tot luchthaven (Schiphol). Hij ging in op het kernbegrip ‘onderwijskwaliteit’ en vertelde dat voor alle scholen een kwaliteitsprofiel is opgesteld om meer uit kinderen te halen dan alleen goede examenresultaten, dat de scholen kortcyclisch gaan werken en er regelmatig gesprekken gaan plaatsvinden met de leidinggevenden, dat er audits en visitaties zijn van collega’s. Alles om de onderwijskwaliteit te monitoren en te optimaliseren.

Topsport
Of zoals Jan Rath het in zijn toespraak zei: ‘De soundtrack van Dunamare is verbeteren. Want’, vervolgde hij, ‘goed onderwijs is het fundament van een goede samenleving. Onze intentie is de talenten van leerlingen te ontwikkelen, vanuit het perspectief van de leerling. Daarbij geldt: eerst het leven, dan het leren. Kennis is belangrijk, maar net zo belangrijk is dat wij vaardige, waardige en aardige kinderen afleveren.’ De kernwaarden en doelstellingen staan vervat in het koersplan. ‘Maar’, zei Jan, ‘dat is niks waard als jullie niet het onderwijs maken tot wat het moet zijn. Onderwijs is topsport, daarom besteden we veel aandacht aan vitaliteit.’ Hij haalde zijn ‘held’ nog even uit de binnenzak en citeerde Huub van der Lubbe: ‘Het vuur moet blijven branden, de hoop mag niet vergaan, de geest moet kunnen waaien en de vonk moet overslaan.’

Workshops
Daarna was het tijd voor wat fysieke inspanning; Edwin Benne, oud volleyballer en nu verbonden aan Be Life, liet de zaal even bewegen. Heupen draaien, armen zwaaien, uithangen, opdrukken. En toen was het tijd voor twee korte workshops. Bastiaan Groeneveld en Jesseke van Buuren legden uit hoe Dunamare omgaat met ICT en communicatie, er werd kort iets verteld over de mogelijkheden om samen te werken via Office365 en om samen kennis te delen via Yammer op intranet. Ook de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kwam aan de orde. Een verdieping lager wees Edwin Benne de groep op de mogelijkheden om via Dunamare Academie aan je vitaliteit te werken. Waar krijg je energie van? Het fietsplan, het budget van 100 euro per schooljaar voor persoonlijke vitaliteit. Het waren fijne eyeopeners.

Dunamare Academie
Na afloop stond er een drankje klaar en was het even heel druk bij de stand van Dunamare Academie. Vrijdag 5 oktober (dag van de leraar) deelt de Academie op alle scholen het programmaboekje uit met het cursusaanbod voor schooljaar 2018-2019. ‘Een warm welkom’, noemde Sam Tromp van het Ichthus Lyceum de bijeenkomst. ‘Nog niet eerder meegemaakt. Ik werkte hiervoor bij zelfstandige scholen. Het voordeel van een groep, zijn de mogelijkheden die ons worden aangeboden op het gebied van scholing en vitaliteit. Dat is mooi.’