De theaterzaal van het Haarlem College was dinsdagavond 9 april tot de nok toe gevuld. Zo’n 130 belangstellenden hadden zich aangemeld voor de informatieavond voor zij-instromers, een initiatief van Dunamare Onderwijsgroep.
Een mail naar alle ouders en een oproep via social media zorgde voor een ‘overweldigende opkomst’, zoals adjunct-directeur Viola Scheerder van het Haarlem College het treffend noemde. Zij was een van de twintig collega’s die verdeeld over acht tafels vragen beantwoordden van geïnteresseerde bezoekers.

Realistisch beeld
De avond startte met een uitgebreide introductie door HR-manager Henk Renkema. Hij schetste vooral een realistisch beeld van het zij-instromerstraject. ‘Het is stevig’, zei hij. ‘Het moet vooral geen bevlieging zijn, maar een keuze voor de lange termijn.’ Hij noemde de voordelen van werken bij een grote organisatie: de variatie in onderwijstypen, de vele collega’s die voor intervisie zorgen en natuurlijk de Dunamare Academie die de mogelijkheid biedt om altijd aan je talent te blijven werken. Daarna ging hij in op een van de routes die je kunt afleggen om je bevoegdheid te halen als zij-instromer. De hogeschool van Amsterdam was aanwezig om meer uitleg over dat traject te geven. Net als H2O, onze eigen opleidingsschool. Andere tafels waren er voor het vmbo, havo/vwo, techniekonderwijs en praktijkschool. Bezoekers konden ook praten met zij-instromers die al bij Dunamare-scholen aan het werk zijn en met HR over vacatures en arbeidsvoorwaarden.

Bruggen geslagen
‘Als je nog twijfelt, kun je bij ons ook beginnen als assistent of instructeur’, klinkt het aan de techniektafel. ‘Kom anders eens een dagje meelopen.’ En verderop, waar directeur Frits Roemers van praktijkschool Oost ter Hout, een enthousiast verhaal afsteekt: ‘Zit je nu in communicatie? Dat is bij ons zó belangrijk.’ Overal worden bruggen geslagen en verhalen verteld. Soms heel inhoudelijk over escalatieladders, soms heel persoonlijk over die vader van een leerling die gegrepen werd door de energie van jonge mensen en de overstap maakte.

Meelopen
‘Ik heb vorig jaar al een dagje meegelopen op het Ichthus’, zegt Marijn. ‘Ik denk al langer na over een switch naar onderwijs. Ik werk nu in marketing en communicatie, waar het vooral gaat over geld verdienen, maar ik wil iets maatschappelijks doen. Iets teruggeven. Als docent Nederlands wil ik bovendien jongeren weer aan het lezen krijgen en onze mooie taal meegeven.’ Cor werkte 27 jaar als timmerman en aannemer tot hij een knieoperatie onderging. ‘Als ik wil overstappen naar docent Techniek, moet ik het nu doen. Ik heb onderwijs altijd interessant gevonden, ik heb altijd stagiaires begeleid. Maar ik twijfel of ik het kan. Ik ga nu twee dagen meelopen; spannend!.’ En weer iemand anders zegt: ‘Ik heb een prima baan, maar de ontwikkeling daarin is nog beperkt. Dus dan ga je denken: voor ik 50 word, wil ik toch wat anders.’

Ik ga dit doen
Marjolein Veeninga van het Werkgevers Servicepunt is ook aanwezig. Zij en het UWV zijn nauw betrokken bij de bijeenkomst, die kansen biedt voor mensen die vastlopen in hun werk of geen werk hebben. Ze wil nog even praten met de Pauline van de hogeschool over een snellere instroommogelijkheid. Wat achterblijft na een drukke en inspirerende avond is een bord met kleurige post its waarop mailadressen zijn geschreven, tips en reacties. De mooiste: IK GA DIT DOEN!