Voor de regio’s Haarlemmermeer/Bollenstreek-noord en IJmond/Zuid-Kennemerland zijn de regioplannen Sterk Techniekonderwijs goedgekeurd en worden de subsidies toegekend. We willen middels deze subsidie werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs in de regio. We doen dit in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven om het techniekonderwijs in onze regio de komende jaren verder te ontwikkelen.

Dunamare Onderwijsgroep is penvoerder van de twee regio’s: dit betekent dat wij het regioplan indienen, de middelen ontvangen en zorgen dat het budget, volgens de bij het plan ingediende begroting, verdeeld wordt of uitgevoerd wordt. Ook moeten we als penvoerder de uitgaven verantwoorden. Op dit moment zijn we bezig met de selectieprocedure van twee programmamanagers en een projectadministrateur om de plannen en de verantwoording in samenwerking met de scholen goed ten uitvoer te kunnen brengen.

De scholen van Dunamare Onderwijsgroep participeren in totaal in vier regio’s voor een subsidieaanvraag. In de regio IJmond/Zuid-Kennemerland zijn het Technisch College Velsen (penvoerder), Sterren College, Haarlem College en Maritiem College IJmuiden samen met het Kennemer College hoofdaanvragers van de subsidie van ongeveer 7 miljoen euro. In de regio Haarlemmermeer/Bollenstreek Noord gaat het om bijna 5 miljoen euro. In deze regio is het Hoofdvaart College (penvoerder) samen met het Herbert Vissers College en het Fioretti College hoofdaanvrager. Naast deze twee regio’s waar Dunamare Onderwijsgroep penvoerder is, participeren nog twee scholen van onze onderwijsgroep in twee andere regio’s. De Maritieme Academie Harlingen werkt samen met het AMS Franeker en het CSG Comenius (penvoerder) in de regio Noordwest-Friesland. Praktijkschool Uithoorn is onderdeel van de subsidieaanvraag in de regio Amstelland- en Meerlanden. Voor deze laatste twee regio’s geldt dat de plannen nog aanvulling verdienen en opnieuw moeten worden ingediend voor 1 oktober 2019.