Vorige week zijn de subsidieaanvragen Sterk Techniekonderwijs bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingediend. De zes vmbo-scholen binnen Dunamare Onderwijsgroep met een technische afdeling zijn deze aanvragen al maandenlang aan het voorbereiden. Met de subsidie kan de samenwerking tussen vmbo, mbo en bedrijfsleven verder worden versterkt, zodat een hoger percentage leerlingen kiest voor een technische vervolgstudie en tenslotte voor een technische functie op de arbeidsmarkt.

De regioplannen richten zich op diverse activiteiten om aan de toenemende vraag van de arbeidsmarkt te kunnen voldoen. Voorbeelden zijn techniekpromotie in het basisonderwijs, loopbaanoriëntatie en -begeleiding gericht op techniek, actuele en aantrekkelijke technische faciliteiten en professionalisering van leraren.

Technische vmbo-scholen zijn hoofdaanvragers van de subsidie. Zij zoeken niet alleen de samenwerking met po, mbo en bedrijfsleven, maar ook met andere vo-scholen. Zo kunnen ook leerlingen van bijvoorbeeld categorale mavo’s, praktijkscholen en brede scholengemeenschappen kennismaken met technische opleidingen en beroepen. De scholen van Dunamare Onderwijsgroep participeren in vier regio’s voor de subsidieaanvragen: regio IJmond en Zuid-Kennemerland (penvoerder Technisch College Velsen), regio Haarlemmermeer en Duin- en Bollenstreek Noord (penvoerder Hoofdvaart College), regio Noordwest-Friesland en regio Amstelland.

De regioplannen worden getoetst door een beoordelingscommissie. In juli horen de scholen of de subsidies toegekend zullen worden.