(Update 1 april)

Scholen blijven dicht tot na meivakantie

Het kabinet heeft de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen tot en met 28 april verlengd, voor de hele samenleving en dus ook voor het onderwijs. Dit vinden wij gezien de omstandigheden een helder, maar ook logisch besluit. Voor het onderwijs betekent dit dat onze scholen in ieder geval dicht blijven tot na de door de school aangehouden meivakantie. En dat onze scholen zich voorlopig volop blijven inzetten voor onderwijs aan onze leerlingen op afstand. Voor een uitgebreide toelichting zie het Corona-onderwijsbulletin van OCW.

(Update: 24 maart)

Geen centraal examen, meer ruimte voor schoolexamens

Het kabinet heeft vanochtend in overleg met de betrokken onderwijsorganisaties besloten om de eindexamens dit schooljaar niet door te laten gaan. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen en alleen met dit schooldiploma doorstromen naar het vervolgonderwijs. Onze scholen hebben nu tot begin juni ’20 de tijd en ruimte om de schoolexamens plus herkansingen af te ronden. De schoolexamens zullen zoveel mogelijk op afstand (online en/of mondeling) plaatsvinden en in elk geval binnen de richtlijnen van de RIVM. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd via de gebruikelijke schoolkanalen.

(Update: 18 maart)

De schoolexamens voor de eindexamenleerlingen gaan door.

De scholen krijgen van het kabinet de ruimte om deze examens af te nemen op de scholen. Met dit besluit blijft onze eerste focus dus gericht op het afronden van de schoolexamens van eindexamenkandidaten. Vanzelfsprekend volgt elke school bij de organisatie van de schoolexamens de richtlijnen van het RIVM. Ouders en leerlingen worden over de inrichting van de schoolexamens geïnformeerd via de gebruikelijke schoolkanalen.

(Update: 16 maart 2020)

Scholen gesloten voor leerlingen

Zoals bekend, heeft het kabinet gisteren besloten om de scholen voor leerlingen te sluiten van 16 maart tot en met 6 april 2020. Dit betekent dat er op onze scholen geen onderwijsactiviteiten worden aangeboden. Onze schoolgebouwen blijven open voor leerlingen van wie ouders werkzaam zijn in de vitale sectoren. Er wordt zoveel mogelijk onderwijs op afstand verzorgd.

Voortgang onderwijs

Voor leerlingen vervallen dus de lessen op school. De komende weken werken de leerlingen thuis volgens de studieplanners die digitaal beschikbaar zijn. Onze scholen zijn hierover voortdurend via Magister in contact met leerlingen en ouders.

Extra aandacht voor examenleerlingen

De komende tijd volgt vanuit het ministerie van OCW nadere informatie voor examenleerlingen over hoe zij school- en centrale examens kunnen afronden. In afwachting van verdere berichtgeving door de overheid, is de instructie dat schoolexamens op de scholen voorlopig geen doorgang vinden. Vanzelfsprekend volgen College van Bestuur en schoolleiders de  informatie op de voet. De scholen zullen, zodra er meer bekend is, de informatie via Magister delen met leerlingen en ouders/verzorgers.

Communicatie

De communicatie tussen de scholen en leerlingen/ouders verloopt de komende tijd via Magister. Dat zijn we al zo gewend en op deze manier houden medewerkers én leerlingen overzicht op gemaakte afspraken.

Samen aan het werk

Vanaf vandaag staan we met elkaar voor de uitdaging om alles zo goed mogelijk te organiseren en uit te werken. We hebben alle vertrouwen in – en grote waardering voor alle collega’s die zich nu en in de komende tijd inzetten voor alle leerlingen op onze scholen.