De gemeenteraad van Haarlem heeft ingestemd met de overdracht van de SO Gunningschool (voorheen Prof. Dr. Gunningschool SO) aan de Aloysius Stichting. Per 1 augustus 2019 is de overstap een feit en maakt de basisschool voor speciaal onderwijs niet langer deel uit van Dunamare Onderwijsgroep, maar van de Aloysius Stichting. De overdracht vindt plaats na een periode van gedegen voorbereiding en in nauw overleg met de medewerkers. De Aloysius Stichting heeft uitsluitend scholen voor speciaal onderwijs onder haar hoede en heeft veel expertise in huis die voor de SO Gunningschool van toegevoegde waarde is.

Sinds de oprichting van Dunamare Onderwijsgroep was de Prof. Dr. Gunningschool SO de enige basisschool in het rijkgeschakeerde netwerk dat op dit moment 24 scholen voor voortgezet onderwijs omvat. De Aloysius Stichting bestaat al sinds 1891 en is er van oudsher voor de meest kwetsbare kinderen. Tegenwoordig vallen er 45 scholen onder deze stichting, die allemaal een vorm van speciaal onderwijs bieden.

Binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland hebben de besturen van de twee onderwijsgroepen uitgebreid onderzoek gedaan naar een mogelijke overdracht. Met open vizier hebben zij kansen en risico’s in kaart gebracht, waarna de gezamenlijke conclusie helder was: door de Prof. Dr. Gunningschool SO onder te brengen bij de Aloysius Stichting krijgt het speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem een kwaliteitsimpuls.

“Onze missie is om voortdurend het allerbeste uit iedere leerling te halen”, zegt Jan Rath namens het College van Bestuur van Dunamare Onderwijsgroep. “In dit geval zien we dat de Aloysius Stichting een optimale setting biedt om de leerlingen en medewerkers van de Gunningschool SO volledig tot hun recht te laten komen. Ik ben blij dat we dat met deze overdracht mogelijk kunnen maken.”

De overdracht heeft ook de goedkeuring van beide Colleges van Bestuur, Raden van Toezicht, de onderwijsvakbond en het team van medewerkers van de Prof. Dr. Gunningschool SO. Alle medewerkers krijgen een nieuw contract en behouden hun huidige positie binnen de school. De leerlingen zullen in hun dagelijkse schoolleven niet veel van de overdracht merken, maar naar verwachting profiteren zij uiteindelijk nog het meest van de expertise van de Aloysius Stichting.