Vandaag is de nieuwbouw voor het vmbo van het Vellesan College officieel geopend. Sinds maart is de nieuwbouw aan de Platanenstraat in gebruik. Nu alle puntjes op de i zijn gezet, is het tijd voor de officiële opening. Leerlingen van de school onthullen voorafgaand aan de opening de speciale naam van het schoolplein.

Transparant en praktisch
De nieuwbouw van het Vellesan College bestaat uit een gebouw voor vmbo-basis- en vmbo–kaderonderwijs. In het gebouw zijn zowel theorie- als praktijklokalen gerealiseerd. De praktijkruimten, de zogenoemde leerpleinen, nemen een prominente plaats in en zijn zowel van binnenuit als van buiten goed te zien. Van de buitenkant vormen ze als het ware de etalages waar het vmbo-onderwijs in de praktijk te zien is. Deze transparantie komt in het hele gebouw terug in open ruimtes en herkenbare zichtlijnen.

Goede samenwerking
Albert Strijker (CvB) is zeer verheugd over het mooie gebouw: “We blijven investeren in huisvesting voor onze leerlingen. De schoolgebouwen hebben binnen Dunamare Onderwijsgroep onze voortdurende aandacht. Deze nieuwbouw is door rector Marc Boelsma en zijn team met enorme werkkracht, precisie en inspiratie gerealiseerd. De realisatie ervan is bovendien een mooi voorbeeld van de goede samenwerking die wij hebben met de gemeente Velsen”.

Maarten Prinsplein
Voorafgaand aan de opening onthulden leerlingen de naam van het nieuwe schoolplein: het Maarten Prinsplein. De naam verwijst naar conciërge Maarten Prins die van 1983 tot 2015 het gezicht was van het Vellesan College.