Het Haarlemmermeer Lyceum, locatie Zuidrand krijgt vandaag de officiële status van Daltonschool. Het is de 24e middelbare school in Nederland die dit mooie predicaat mag voeren.
Liesbeth Pennings, sinds dit schooljaar de nieuwe rector, en al ruim dertien jaar verbonden aan de school als docent geschiedenis en teamleider zegt hierover: ‘We zijn heel blij met deze erkenning en kijk met trots naar ons professionele team dat zich hier ten volle voor heeft ingezet. We bieden sinds schooljaar 2014-2015 Daltononderwijs aan op onze locatie Zuidrand en gaan met deze erkenning vol enthousiasme door op de ingeslagen weg.’
Kern van het Daltononderwijs zijn waarden als verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. Vanuit die waarden geeft de school vorm aan uitdagend onderwijs, waarbij leerlingen vanuit vertrouwen worden benaderd. Leerlingen die klaar zijn voor die extra uitdaging en kiezen voor Daltononderwijs, worden gestimuleerd initiatief te nemen. Niet alleen bij de schoolvakken, maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld door een actieve rol te spelen in theater, retorica, Peer2Peer (leerlingen als mentor en tutor), leerlingenraad en leerlingenpanels. Daltonleerlingen vinden het leuk meer van zichzelf te laten zien, om hun talenten te ontdekken en daar krijgen ze binnen deze onderwijsvorm alle ruimte voor.