We zijn blij te kunnen mededelen dat Nelie Groen per komend schooljaar is benoemd tot rector van het Coornhert Lyceum. Nelie is op dit moment directeur van het Technisch College Velsen, het Maritiem College IJmuiden en de beide Tender scholen in IJmuiden. Daarvoor was zij directievoorzitter bij het ROC van Amsterdam. Zowel op het gebied van onderwijsontwikkeling als op het gebied van personeelsbeleid heeft zij langjarige ervaring.

Wij bedanken waarnemend rector Henk Tameling, die met het Coornhert Lyceum de afgelopen twee jaar een krachtige ontwikkeling heeft ingezet. Met haar achtergrond en ervaring is Nelie vanaf het nieuwe schooljaar de aangewezen rector om deze ontwikkeling verder te brengen.

We beraden ons nu zorgvuldig op een goede invulling van de leiding voor het Technisch College Velsen, Maritiem College IJmuiden en het Tender College pro en vmbo. En zullen daarover op korte termijn overleggen met de schoolleidingen en de medezeggenschapsraden.

College van Bestuur

Dunamare Onderwijsgroep

Albert Strijker en Jan Rath