Het team van docenten en medewerkers op het Tender College IJmuiden, vmbo, kan trots zijn. Afgelopen week bezocht de Onderwijsinspectie de school en gaf welverdiende complimenten voor het schoolklimaat en de grote inzet en betrokkenheid van het gehele team bij de ontwikkeling van de leerlingen. Ook was de Onderwijsinspectie bijzonder onder de indruk van de goede lessen waarbij docenten veel rekening houden met de leerlingen.
Vanaf augustus 2017 werkt de Onderwijsinspectie met een nieuw onderzoekskader. De inspectie heeft naast de waarborgfunctie nu ook een en stimuleringsfunctie en maakt onderscheid in basiskwaliteit (wat moet de school) en de eigen kwaliteitsambities (wat wil de school). Directeur Nelie Groen: “Het grote verschil met het oude kader is dat de Onderwijsinspectie komt verifiëren of de school en bestuur inzicht hebben in de ontwikkeling. Waar is de school trots op en wat kan er nog beter? Wij zijn de dag daarom gestart met een presentatie waarin we aan de Inspecteurs hebben laten zien waar we als school voor staan en welke ontwikkeling we gemaakt hebben. De inspecteurs kregen hierdoor meteen een goed beeld van de school. Daarnaast zijn de inspecteurs lessen gaan bezoeken en gesprekken gaan voeren met medewerkers”.

Veiligheid en sociale vaardigheid
“Het enthousiaste en professionele team van docenten en onderwijsondersteuners is zeer toegewijd om de leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst na het verlaten van onze school”, vertelt bestuurder Jan Rath. De Inspectie zag dat de school veel waarde hecht aan ‘op maat’ ondersteuning van leerlingen en individuele begeleiding. Daarnaast heeft de Onderwijsinspectie veel vertrouwen in de kwaliteitszorg van de school. De collega’s leren van en met elkaar door middel van collegiale consultatie”.
Directeur Nelie Groen: “We hebben er met elkaar hard voor gewerkt en ik ben trots op het team van het Tender College IJmuiden. De feedback van de inspecteurs geeft ons input om onze doelen aan te scherpen en verder te werken aan steeds beter onderwijs. En dat doen we natuurlijk voor het succes van onze leerlingen.“