En weer kan directeur Sylvana Halkers trots zijn. Nadat de Onderwijsinspectie vorige week Praktijkschool Uithoorn complimenteerde, was deze week de beurt aan Praktijkschool De Linie. En ook het team van deze praktijkschool in Hoofddorp kreeg de welverdiende complimenten. De Onderwijsinspectie was lovend over de ontwikkelingen die de afgelopen tijd zijn ingezet. “Het team werkt hard, is zeer betrokken bij de leerlingen en streeft aan de hand van teamplannen continu naar verbeteringen. Dit zorgt ervoor dat de school in beweging blijft en steeds nieuwe doelen stelt”, vertelt directeur Sylvana Halkers.

Als sterke punten noemde de Onderwijsinspectie ook:
– Docenten en ondersteuners hebben goed zicht op de ontwikkelingen van de leerlingen. Mentoren voeren coachingsgesprekken en leggen samen met de leerlingen hun leerdoelen vast in een           ontwikkelingsperspectiefplan. Hiermee is de leerling medeverantwoordelijk voor het slagen van de eigen leerdoelen.
– De kwaliteit van de lessen is goed, er wordt in de meeste lessen goed gedifferentieerd.
– De school hecht veel waarde aan veiligheid en sociale vaardigheden. Het schoolteam is hecht en steunt elkaar.
– De inrichting van de stages voor leerlingen is gedegen; de stages worden met veel toewijding geregeld, afgestemd op de individuele leerdoelen en interesses van leerlingen. De school weet voor iedere leerling een    passende plek te vinden, aansluitend bij de kwaliteiten en wensen van de leerlingen.

Directeur Sylvana Halkers: “Het enthousiaste en professionele team van docenten en onderwijsondersteuners is zeer toegewijd om de leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst na het verlaten van onze school. Zo kunnen zij zich optimaal ontwikkelen op weg naar zelfstandigheid op het gebied van werken, wonen, vrije tijd en burgerschap. Dank voor ieders inzet, van conciërge tot teamleider. Samen zorgen we dat onze leerlingen goed onderwijs kunnen volgen!”

Over de school
Praktijkschool De Linie in Hoofddorp verzorgt competentiegericht praktijkonderwijs voor zo’n 175 leerlingen. Leren door doen staat centraal. Het doel is de leerling zodanig te onderwijzen en te begeleiden, dat zij een geschikte functie in de maatschappij kunnen gaan vervullen.