Onderwijskwaliteit is de belangrijkste pijler van Dunamare Onderwijsgroep. De eerste inspiratiesessie van dit schooljaar stond dan ook in het teken van sturen op betere onderwijsresultaten. Vorige week kwamen directeuren/rectoren en teamleiders samen op het Haarlem College.

Albert Strijker herhaalde het nog maar eens bij de aftrap van de eerste inspiratiebijeenkomst van het schooljaar 2018-2019: ‘Onderwijskwaliteit is prioriteit.’ Goed werkgeverschap en goed bestuur, die andere twee pijlers van Dunamare Onderwijsgroep, zijn een basis om tot die kwaliteit te komen. ‘Wij werken vasthoudend aan een brede ontwikkeling van leerlingen. We hebben zoveel kennis en ervaring in huis dat we elkaar kunnen inspireren. Deze middag is daar een mooi voorbeeld van, met een aantal workshops die worden gegeven door collega’s.’

In de theaterzaal van het Haarlem College was het woord eerst aan prof. dr. Lidewey van der Sluis. In haar inleiding zette zij de kijk van werknemers en werkgevers op arbeid uiteen in de 19de, de 20ste en de 21ste eeuw. Werkten we eerst uitsluitend voor het geld, in de 20ste eeuw kwam daar de factor ‘fun’ bij. Werken moest ook leuk zijn. In de 21ste eeuw geldt vooral dat je je hart wilt verbinden aan de bedoeling van de organisatie. ‘3.0 werkgeverschap gaat over de ‘purpose’ van de organisatie. Een sterke organisatie is een eenheid, waarmee medewerkers zich identificeren: ik ben de organisatie. Iedereen in zo’n organisatie wil bijdragen aan de bedoeling.’

Het was voldoende inspiratie voor een aantal aanwezigen om direct na de inleiding over te stappen naar de workshop van Lidewey van der Sluis, aansluitend aan haar introductie. ‘Ja, ik was meteen nieuwsgierig naar de rest van haar verhaal’, zei een van de deelnemers. In de workshop kregen de deelnemers vanuit een bedrijfseconomisch en een maatschappelijk perspectief inzicht in hoe relevant leidinggeven is en kregen zij modellen aangereikt waarmee ze direct aan de slag konden.

Maar er waren meer inspirerende workshops. Zo vertelden collega’s Nienke Hoffman en Sigrid Regelink hoe zij op het Sterren College werken met de Digitale Observatie Tool (DOT). ‘Een heel gebruiksvriendelijk hulpmiddel om in gesprek te gaan’, aldus de collega’s. In het aanpalende lokaal gaven Machiel Doeleman en Liesbeth Penning van het Haarlemmermeerlyceum Zuidrand een inkijkje in hoe zij kortcyclisch werken aan verbeterdoelen en hoe zij hun ambities hebben geformuleerd in een verbeterplan onderwijskwaliteit. ‘We leggen de verantwoordelijkheid bij de vakgroepen’, was een van de uitgangspunten.

De workshop Maatwerk, onder leiding van Annemiek Staarman van de VO-raad, maakte eveneens de tongen los. ‘Want in hoeverre staat wet- en regelgeving maatwerk in het onderwijs in de weg’, reageerde iemand. Dat ook nieuwe technieken een bron van inspiratie kunnen zijn, bleek bij de workshop ‘Nieuwe technologie in de klas’. ‘Fantastisch als onze leerlingen straks via een 3D animatie kunnen leren hoe zij een reparatie uit moeten voeren. Technologie geeft zoveel nieuwe mogelijkheden. Heel inspirerend.’