Het schooljaar 2017-2018 zit erop. Het was een mooi schooljaar waarin we ons tienjarig bestaan vierden met drie drukbezochte inspiratiebijeenkomsten. Met plezier denken we terug aan de even geestige als inhoudelijk interessante avonden. Wetenschapsjournalist Diederik Jekel, hoogleraar Erik Scherder en cabaretier en oud-docent John Goossens gaven ons ieder op z’n eigen manier een flinke portie ‘food for thought’.

Wij vinden het belangrijk om dit soort avonden te organiseren. Het zijn mooie momenten om collega’s en externe relaties te ontmoeten, kennis te delen en samen met vakbroeders de uitdagingen van het onderwijs te bespreken. Menig netwerk van vakdocenten en onderwijsprofessionals is al uit dit soort avonden voortgekomen. Ook het komende jaar zullen we weer momenten creëren om elkaar buiten de school te ontmoeten. Dat gebeurt bijvoorbeeld het hele jaar door op onze Dunamare Academie, waar een breed palet van cursussen en trainingen wordt aangeboden.

Inmiddels zijn alle eindexamenresultaten bekend en de scholen van Dunamare Onderwijsgroep kunnen daar met tevredenheid naar kijken. In totaal namen ruim 2.600 leerlingen van onze onderwijsgroep deel aan het eindexamen en het gemiddelde examencijfer van een groot aantal van onze scholen ligt boven het landelijk gemiddelde. Wij zijn ervan overtuigd dat de inspirerende ‘uitstapjes’ bijdragen aan de goede resultaten op onze scholen.

Met zulke mooie resultaten in de achterzak kunnen we opgewekt de vakantie. En in september gaan we verder met datgene waar we goed in zijn: het talent ontwikkelen van een nieuwe generatie die straks vol zelfvertrouwen de wereld instapt.