De Hartenlust in Bloemendaal en Het Schoter in Haarlem hebben al een convenant, en gaan nu nog intensiever samenwerken. Zo kunnen Hartenlustleerlingen bijvoorbeeld gemakkelijk opstromen naar de havo van Het Schoter. Beide scholen werken met een 60-minutenrooster en hebben onderwijskundig veel met elkaar gemeen. Het Schoter en De Hartenlust krijgen per 1 augustus 2018 samen één directie.

Er zijn verschillende redenen om de krachten te bundelen. Het Schoter is de snelst groeiende middelbare school in de regio en groeit uit haar jasje. Op de plek waar nu gymzalen staan, verrijzen in de komende jaren nieuwe lokalen en gymzalen. Tegelijkertijd is de trend dat basisscholen steeds vaker het dubbeladvies mavo-havo geven. Leerlingen hebben dan recht op een plaats op het hoogst geadviseerde niveau (havo). Daarom kiezen steeds minder leerlingen voor een school die alleen mavo biedt. Niet gek dus dat De Hartenlust, net als andere categorale mavo’s in de regio, het leerlingenaantal ziet dalen. Ondanks de goede sfeer en hoge examenresultaten. Het opzetten van een eigen havo-afdeling is voor De Hartenlust geen mogelijkheid en het prachtige schoolpand daarvoor te klein. Samenwerking met het Schoter biedt daarom nieuwe mogelijkheden.

Bekende gezichten
Nu Hartenlustdirecteur Serge Steenman-Logtenberg aan het eind van dit schooljaar vertrekt, ontstaat er een uitgelezen kans om de twee scholen nog meer met elkaar te verbinden. Vanaf komend schooljaar is Arjan van Waveren rector van Het Schoter én directeur van De Hartenlust. En naast Arjan zal Mardike de Goede, per 1 augustus 2018 plv. rector van Het Schoter, ook plv. directeur van De Hartenlust zijn. Zowel De Hartenlust als Het Schoter hebben een professioneel en bevlogen team van medewerkers en beide teams gaan met vertrouwen deze volgende stap in verregaande samenwerking aan. Beide scholen blijven zelfstandig en behouden hun eigen unieke identiteit en karakter.