Met de examens achter de rug, zijn inmiddels alle eindexamenresultaten bekend. Onze scholen kunnen tevreden terugkijken. Het gemiddelde examencijfer van een groot aantal scholen binnen Dunamare Onderwijsgroep ligt boven het landelijk gemiddelde.

Op een aantal scholen, waaronder de Maritieme Academie Harlingen, het Tender College en de Daaf Gelukschool zijn zelfs alle leerlingen geslaagd. Ook zijn er op een aantal scholen, afdelingen met 100% geslaagden; het vmbo-b op het Hoofdvaart College, het vmbo-b en vmbo-k op de Paulus Mavo en het vmbo-b en vwo op het Vellesan College.

Gemiddeld slagingspercentage
Het gemiddelde slagingspercentage van het vmbo-b kwam afgerond op 97%, voor vmbo-k op 95%, voor vmbo-gt op 94%, havo op 86% en vwo op 93%. Opvallend was dat er doorgaans geen of slechts een klein (minder dan 5 procent) verschil was tussen de slagingspercentages van jongens en meisjes bij de verschillende schoolsoorten. Alleen bij vmbo-gt scoorden de meisjes iets hoger. De jongens deden het op de havo iets beter. Andere opvallende positieve resultaten werden bereikt op het vmbo-b van het Hoofdvaart College met een gemiddeld CE-cijfer van 7,09. Op het Maritiem College IJmuiden werd door vmbo-k leerlingen een gemiddeld CE-cijfer van 7,09 behaald en op het vmbo-b van het Sterren College werd een gemiddeld CE-cijfer gehaald van 7,01. Vermeldenswaardig is ook het gemiddelde CE-cijfers voor Engels op het tweetalig vwo van het Schoter: een 7,7 en van het Haarlemmermeer Lyceum (locatie: Baron de Coubertin) een 7,8.

In totaal namen binnen onze onderwijsgroep ruim 2.600 leerlingen deel aan de centrale examens.