De 38 eindexamenleerlingen Duits en biologie van de Duin en Kruidbergmavo moeten het schriftelijk Centraal Examen opnieuw maken. Het postpakket dat de schoolleiding volgens protocol voor de tweede correctieronde als aangetekend verzendstuk had aangeboden op het postkantoor,is zoekgeraakt bij PostNL. Daarmee zal het examenwerk Duits en biologie door de Inspectie van het Onderwijs ongeldig verklaard worden aangezien er geen tweede externe correctie heeft kunnen plaatsvinden.

Het gevolg van het ongeldig verklaren van het examenwerk is dat examenkandidaten die in Duits en/of biologie examen hebben gedaan, op woensdag 12 juni geen examenuitslag kunnen ontvangen. Zij zullen het examen Duits en/of biologie opnieuw moeten maken in het tweede tijdvak op maandag 17 juni a.s.

Wat is er gebeurd?
Na de eerste correctie van het examenwerk Duits en biologie heeft de examensecretaris van de Duin en Kruidbergmavo op 17 mei het werk volgens protocol als aangetekend poststuk ter verzending aangeboden bij het PostNL pakketpunt. Op woensdag 22 mei heeft de school, die zorgdraagt voor de tweede correctie, de schoolleiding van de Duin en Kruidbergmavo geïnformeerd dat het betreffende examenwerk (nog) niet was ontvangen. De examensecretaris heeft vervolgens aan de hand van de Track & Tracecode van PostNL geconstateerd dat het poststuk de status “bezorging vertraagd” aangaf.

In de afgelopen periode is er dagelijks contact geweest met de afdeling examenpost van PostNL. Ondanks de herhaaldelijke contacten en zelfs het mee helpen zoeken op het betreffende PostNL pakketpunt was op vrijdag 24 mei het postpakket nog niet getraceerd. De schoolleiding heeft vervolgens contact gezocht met de Inspectie van het Onderwijs om melding te maken van de (mogelijke) vermissing van het gemaakte examenwerk. In overleg met de Inspectie is besloten om de zoekactiviteiten van PostNL nog verder af te wachten en met PostNL dagelijks contact te onderhouden over de voortgang.

Op dinsdag 4 juni meldde PostNL dat het door de school aangeboden postpakket niet is bezorgd op de bestemde plek. Ook kon PostNL het aangetekend verstuurde postpakket niet traceren. Daarmee moest de schoolleiding de realiteit onder ogen zien dat het postpakket vermist is. De eerste correctieronde is door de Duin en Kruidbergmavo zelf gedaan, maar biedt voor de Onderwijsinspectie helaas onvoldoende grond omdat volgens de wetgeving altijd een tweede correctie op een andere school moet plaatsvinden

Extra ondersteuning
Gisteren zijn de leerlingen en hun ouders/verzorgers persoonlijk geïnformeerd door de school. De schoolleiding vindt dit voor de leerlingen, en voor de ouders/verzorgers, zeer vervelend en doet er alles aan doen om de examenkandidaten die dit betreft zo goed mogelijk te ondersteunen bij de herkansing op 17 juni a.s.. Zo worden er bijvoorbeeld extra examentrainingen georganiseerd.