Onderstaand bericht van de Raad van Toezicht ter kennisgeving:
Helaas heeft Albert Strijker, bestuursvoorzitter van Dunamare Onderwijsgroep, zich genoodzaakt gezien om per 31 januari tijdelijk terug te treden. Dit vanwege een ernstige ziekte. De komende maanden zal Albert zijn energie volledig richten op zijn herstel. We wensen Albert en zijn familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.

In verband met het tijdelijk terugtreden van Albert Strijker heeft de Raad van Toezicht Jan Rath benoemd tot waarnemend voorzitter van het College van Bestuur (CvB), met terugwerkende kracht per 1 februari. Jan vervult deze rol professioneel en effectief in nauwe afstemming met de Directieraad en het Bestuurs- en Servicebureau. Zo heeft Jan de huidige kwaliteit van alle beleidsterreinen weten te waarborgen in deze lastige tijd. Wij zijn Jan en alle overige betrokkenen daar dankbaar voor.

Vanwege de langdurige afwezigheid van één van de leden van het College van Bestuur heeft de Raad van Toezicht gezocht naar vervanging, conform de statuten van onze stichting. Het verheugt ons u te kunnen melden dat Marcel van der Knaap Dunamare Onderwijsgroep tijdelijk komt versterken. Hij zal van 8 april tot en met december 2019 drie dagen per week actief zijn als lid het CvB. Voorafgaand aan zijn benoeming heeft Marcel kennisgemaakt met het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de voorzitters van de drie kwaliteitsgroepen van de Directieraad en de hoofden van het Bestuurs- en Servicebureau.

Marcel is een doorgewinterde onderwijsbestuurder, iemand die lopende zaken dankzij een schat aan ervaring onmiddellijk op kan pakken. We vertrouwen erop dat Marcel en Jan met plezier en deskundigheid invulling zullen geven aan het collegiaal bestuur, waarin beide leden integrale verantwoordelijkheid dragen op alle beleidsterreinen.

We heten Marcel van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Tineke Huizinga
Voorzitter Raad van Toezicht
Dunamare Onderwijsgroep