Op woensdag 13 december vond op het Haarlemmermeer Lyceum, locatie Baron de Coubertin, een visitatie plaats voor certificering van de tweetalige (tto-)mavo. Na afloop van de visitatie was het oordeel van de commissie heel positief. Daarmee is het Haarlemmermeer Lyceum niet alleen voor havo en vwo maar ook voor de mavo een erkende tto-school. De school voldoet nu aan de zogenaamde standaard voor tweetalig onderwijs mavo, havo en vwo die is opgesteld door Nuffic, de organisatie voor internationalisering in onderwijs.

De leerlingen die tweetalig mavo volgen, krijgen in de eerste twee jaar meer dan 60% van de lessen in het Engels. Vanaf de derde klas start de voorbereiding op het eindexamen. De leerlingen hebben de mogelijkheid om in de derde klas al 4 mavo Engels af te ronden en doen dan in de vierde klas het eindexamen Engels voor havo. Ook behalen de leerlingen een zogenaamd (Cambridge) FCE of CAE-diploma.

Veel aandacht voor internationalisering
Naast taalverwerving is ook veel aandacht voor internationalisering. Zo gaan de leerlingen onder andere in de tweede klas een week naar Engeland in een gastgezin en is er een uitwisseling in de derde klas met leerlingen uit bijvoorbeeld Spanje. Voor de leerlingen die havo en vwo tweetalig doen, geldt dat ook het derde leerjaar in meerderheid Engelstalig wordt ingevuld. Vanaf het vierde leerjaar start de voorbereiding op het eindexamen. De leerlingen ronden uiteindelijk hun opleiding af met een zogenaamd IB-diploma en kunnen ook andere taalcertificaten halen. In het kader van internationalisering kunnen de leerlingen een eigen programma invullen en hebben de leerlingen in bovenbouw van havo en vwo de mogelijkheid om een uitwisseling te doen met leerlingen uit China of Indonesië.