Hierbij delen we het trieste en onverwachte bericht dat Albert Strijker, onze voorzitter van het College van Bestuur, helaas ernstig ziek is.

Albert kan zijn functie de komende periode dan ook niet uitoefenen. Jan Rath neemt het voorzitterschap voorlopig over en daarmee de dagelijkse gang van zaken. Binnen enkele weken verwachten we meer duidelijkheid over het vervolg en brengen we je daarvan op de hoogte.

We wensen Albert en zijn dierbaren de komende periode veel sterkte toe.